Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
  • Brændefyringsportalen

undefined

Til dig der oplever problemer med røg fra brændefyring

Hvis du føler dig generet af røg fra brændefyring, kan du her få et overblik over reglerne på området. Du kan også få information om mulighederne for at gøre noget ved problemet.

undefined

Sådan fyrer du korrekt

De fleste danskere vil gerne passe på miljøet og vise hensyn over for deres naboer. Men ikke alle er klar over, at forkert brug af brændeovne, og anlæggets alder og stand, er en væsentlig årsag til partikelforurening. 

vejledning_1170x600.jpg

Vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring

Vejledningen skal bidrage til en mere ensartet håndhævelse af reglerne på landsplan.

undefined

Til kommunerne om luftforurening fra brændefyring

Her finder du en række eksempler på forskrifter og påbud samt links blandt andet til andre vejledninger, der er relevante for sager om luftforurening fra brændefyring.

undefined

Til dig der søger teknisk information om brændefyring og -røg

Få nyttig information om den tekniske del af luftforureningen fra brændefyring. Der er også en interaktiv grafik om skorstenshøjde og røgspredning.

kampagne_678x348.jpg

Kampagner fra Miljøstyrelsen om korrekt fyring i brændeovne

Her finder du aktuelle kampagner fra Miljøstyrelsen om at skrotte gamle brændeovne og om korrekt fyring i brændeovne.