Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
  • Brændefyringsportalen

undefined

Til dig der oplever problemer med røg fra brændeovne og andre anlæg til brændefyring

Hvis du føler dig generet af røg fra brændeovne og andre fyringsanlæg til brændefyring, kan du her få et overblik over reglerne på området. Du kan også få information om mulighederne for at gøre noget ved problemet.

undefined

Sådan fyrer du korrekt i brændeovnen

De fleste danskere vil gerne passe på miljøet og vise hensyn over for deres naboer, når de fyrer i brændeovnen. Men ikke alle er klar over, at forkert brug af brændeovne, og anlæggets alder og stand, er en væsentlig årsag til partikelforurening. 

vejledning_1170x600.jpg

Vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring - brændeovne m.m.

Vejledningen skal bidrage til en mere ensartet håndhævelse på landsplan af reglerne om luftforurening fra brændeovne og andre fyringsanlæg til brændefyring.

undefined

Til kommunerne om luftforurening fra brændefyring

Her finder du en række eksempler på forskrifter og påbud samt links blandt andet til andre vejledninger, der er relevante for sager om luftforurening fra brændefyring.

undefined

Til dig der søger teknisk information om brændeovne og andre fyringsanlæg til brændefyring.

Få nyttig information om den tekniske del af luftforureningen fra brændeovne og andre fyringsanlæg til brændefyring. Der er også en interaktiv grafik om skorstenshøjde og røgspredning.

kampagne_678x348.jpg

Gode grunde til at skrotte gamle brændeovne og gode råd om korrekt fyring

Her kan du læse om gode grunde til din skrotte din gamle brændeovn. En ny brændeovn udnytter brændet mere effektivt og udleder færre partikler.