Til dig der gerne vil fyre korrekt i brændeovnen

De fleste danskere vil gerne passe på miljøet og vise hensyn over for deres naboer, når de fyrer i brændeovnen. Men ikke alle er klar over, at forkert brug af brændeovne samt ovnens alder og stand er en væsentlig årsag til partikelforurening.

Fire gode råd til fyringsteknik i brændeovnen

En stor del af partikelforureningen kan nedbringes ved at følge Miljøstyrelsens fire råd om korrekt fyring:

  1. Tænd op fra toppen
  2. Brug kun tørt træ
  3. Sørg for rigeligt med luft
  4. Tjek, at røgen er næsten usynlig

Lyt til naboerne

Det er generelt en god indikator at lytte til, hvad ens naboer siger; hvis de jævnligt føler sig generet af røg eller lugt, kan der være noget galt med din fyringsteknik, dit fyringsanlæg eller din skorsten. Se forklaringer og mere information om hvert af de fire råd ved at klikke på menupunkterne her til venstre. 

Home Party med en skorstensfejer

Du kan invitere dine naboer til et Home Party med en skorstensfejermester for at få alt at vide om, hvordan man fyrer korrekt i sin brændeovn i praksis.

Luften er blevet renere

Løbende målinger viser, at luften i Danmark er blevet renere. Det er sandsynligt, at ændringer i teknologi og adfærd på brændeovnsområdet bidrager til dette billede.

Moderne brændeovne forurener omkring 60 procent mindre, end brændeovne gjorde i starten af 00’erne, og kampagner om korrekt fyringsteknik har formentlig fået et stigende antal brændeovnsejere til at sørge for en renere forbrænding til gavn for dem selv og deres omgivelser. Når du som brændeovnsejer gør en indsats for at fyre korrekt, har det altså en betydning for den samlede partikelforurening.