Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Skorstenroeg_878x200_banner

Gener af brændeovnsrøg

Røg fra brændefyring udsender en række stoffer, hvoraf nogle lugter. Nogle forbinder lugten af brænderøg med hygge – mens andre føler sig generet af både røg og lugt i større eller mindre grad.

Gener fra brænderøg kan have karakter af vedvarende lugt og røg, som kan være meget ubehagelige, særligt hvis røgen har direkte retning mod ens hus, og man ikke kan være i haven eller lufte ud i huset uden at blive generet.

Årsagen til røggener hos naboer er enten dårlige fyringsvaner med forkert optændingsteknik, dårligt eller forkert brændsel, for lidt forbrændingsluft, for lav skorsten, uhensigtsmæssig placering af skorstenen på huset, kort afstand til naboer eller en kombination heraf.

undefined

Ren Røg

Miljøstyrelsens kampagne om at skrotte gamle brændeovne