Krav til nyinstallerede brændeovne

Brændeovnsbekendtgørelsen regulerer kravene til nyinstallerede brændeovne. De skal have en høj miljømæssig formåen.

Nyinstallerede brændeovnes emissionsniveau har været reguleret siden 2008, og der er sket en yderligere stramning i 2015. Det betyder, at partikelforureningen i Danmark er faldende, efterhånden som danskerne udskifter deres gamle brændeovne.

Emissionsniveauet skal dokumenteres i en prøvningsattest, som skal følge med brændeovnen. Læs mere om prøvningsattesten.   

For at reducere partikelforureningen er der også kommet krav til nye skorstene og skorstene, som ændres væsentligt. Læs mere om kravene til skorstene.

Derudover er det vigtigt at dimensionere en ny brændeovn rigtigt i forhold til opvarmningsbehovet. Læs mere om dimensionering.