Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
teknisk info 878x200

Røgspredning og skorstenshøjde

Her kan du ud fra nogle få parametre få et visuelt indtryk af, hvilken rolle skorstenshøjden spiller for røgspredningen og dermed partikelforureningen. I alle eksemplerne ses huset oppefra, og vinden blæser skråt ind på huset med en indfaldsvinkel på 30 grader. Der er tale om resultater fra modelberegninger, udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Når du har valgt tagtype og skorstensplacering, vil du på samme skærmbillede se to scenarier: et for en lav skorsten og et for en højere skorsten.

Vælg tagtype

Fladt tag
30 graders hældning
45 graders hældning