Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
kommunal_878x200_banner

Kommunens byggesagsafdeling

Typisk er det sådan, at det er kommunale miljøsagsbehandlere, der håndterer henvendelser om gener som følge af brændefyringsrøg, mens byggesagsafdelingen giver byggetilladelse for skorsten og brændefyringsanlægget. Ved dialog mellem de to afdelinger opnås den bedste borgerbetjening.

Kommunens byggesagsafdeling har pligt til at påse overholdelsen af anden lovgivning – også miljøbeskyttelsesloven – i forbindelse med meddelelse af byggetilladelse. Derfor er det vigtigt, at byggesagsafdelingen tager højde for brændeovnsbekendtgørelsen i sin byggesagsbehandling – for eksempel er det væsentligt, at dispensationer i forhold til skorstenshøjde koordineres mellem byggesagsafdelingen og miljøafdelingen i kommunen.

Find Bygningsreglementets krav til skorstenshøjder her.