Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
vejledning bånd 878x53px

4.4 Administrativ håndhævelse

Der er forskellige midler til at håndhæve brændeovnsbekendtgørelsen. Her får du overblik over disse muligheder.

Tilsynsmyndigheden har en række håndhævelsesmidler til sin rådighed med henblik på at sikre, at den gældende regulering overholdes, og for at fastsætte ny konkret regulering af i tilfælde, hvor der er væsentlig forurening fra et fyringsanlæg.

Der henvises generelt til Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven for nærmere information om administrativ håndhævelse på miljøområdet.