Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
vejledning bånd 878x53px

4.3 Kommunernes tilsynsopgaver

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsen har kommunerne flere forskellige tilsynsopgaver i forhold til fyringsanlæg til fast brændsel.

Kommunerne har til opgave at føre tilsyn med de dele af brændeovnsbekendtgørelsen, der angår overholdelse af fyringsprincip og brændselstype, højden af aftrækssystemet og anmeldelsesordningen for større centralvarmekedler.

Tilsynet med overholdelsen af brændeovnsbekendtgørelsen foretages ved siden af kommunernes almindelige tilsynsopgaver efter miljø- og byggelovgivningen. Kommunernes tilsynsopgaver i henhold til brændeovnsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven fremgår af denne oversigt:

undefined