Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
vejledning bånd 878x53px

2.1 Miljøgodkendelse og standardvilkår for biomassefyrede kedler

Enkelte biomassefyrede kedler skal udover at opfylde kravene i brændeovnsbekendtgørelsen, også have en miljøgodkendelse, der regulerer driften af anlægget.

Langt størstedelen af luftforureningen fra brændekedlerne op til 1 MW reguleres udelukkende af brændeovnsbekendtgørelsen og § 42 i miljøbeskyttelsesloven. Enkelte biomassefyrede kedler skal dog også have en miljøgodkendelse, der bl.a. stiller vilkår for anlæggenes udledning af partikler.

Det fremgår af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (miljøgodkendelsesbekendtgørelsen), der har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, at anlæg over en vis størrelse skal miljøgodkendes. I boksen nedenfor ses, hvornår anlæggene er omfattet af godkendelsespligt: 

  1. Kraft- og varmeproduktion

G 201.

Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.

G 202.

Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 1 MW og 5 MW

Der er udarbejdet standardvilkår for miljøgodkendelse af fjernvarmeanlæg op til 50 MW, der er opført på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, hvor der bl.a. er vilkår for støv og CO.

Det fremgår, at fyringsanlæg over 1 MW, der er baseret på faste biobrændsler som fx træ, skal have en miljøgodkendelse. Imidlertid er der bestemmelser i miljøgodkendelsesbekendtgørelsen, der gør, at et fyringsanlæg under 1 MW kan være omfattet, og dermed skal leve op til vilkårene i standardvilkårsbekendtgørelsen. Det gælder i følgende situationer:

  • Et nyt fyringsanlæg mindre end 1 MW etableres på en virksomhed omfattet af listepunkt G201 eller G202. Der er her tale om en bi-aktivitet, og der skal udarbejdes en tillægsgodkendelse.

  • Et nyt fyringsanlæg mindre end 1 MW etableres på en virksomhed, hvor der i forvejen er et eksisterende biomassefyret anlæg mindre end 1 MW. Her vil både det nye og det eksisterende anlæg blive omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen, da den samlede indfyrede effekt er over 1 MW.

  • Et nyt biomassefyret anlæg mindre end 1 MW etableres på en godkendelsespligtig virksomhed, der ikke er et fyringsanlæg. Det nye anlæg er en bi-aktivitet, og der skal udarbejdes en tillægsgodkendelse.

Endelig kan den biomassefyrede kedel udløse godkendelsespligt på et naturgasfyret kraftvarmeanlæg under 5 MW. Herved bliver den biomassefyrede kedel også godkendelsespligtig.

Miljøgodkendelsen regulerer driften af anlægget

Miljøgodkendelsen regulerer driften af anlægget, hvorimod brændeovnsbekendtgørelsen især er en form for produktgodkendelse, inden anlægget tages i brug, hvor anlægget skal have en prøvningsattest. Hvis der ændres væsentligt i anlægget, skal det dog have en fornyet prøvningsattest. 

Der er udarbejdet standardvilkår for miljøgodkendelse af fjernvarmeanlæg op til 50 MW, der er opført på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, hvor der bl.a. er vilkår for støv og CO.

Det fremgår, at fyringsanlæg over 1 MW, der er baseret på faste biobrændsler som fx træ, skal have en miljøgodkendelse. Imidlertid er der bestemmelser i miljøgodkendelsesbekendtgørelsen, der gør, at et fyringsanlæg under 1 MW kan være omfattet, og dermed skal leve op til vilkårene i standardvilkårsbekendtgørelsen. Det gælder i følgende situationer:

  • Et nyt fyringsanlæg mindre end 1 MW etableres på en virksomhed omfattet af listepunkt G201 eller G202. Der er her tale om en bi-aktivitet, og der skal udarbejdes en tillægsgodkendelse.

  • Et nyt fyringsanlæg mindre end 1 MW etableres på en virksomhed, hvor der i forvejen er et eksisterende biomassefyret anlæg mindre end 1 MW. Her vil både det nye og det eksisterende anlæg blive omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen, da den samlede indfyrede effekt er over 1 MW.

  • Et nyt biomassefyret anlæg mindre end 1 MW etableres på en godkendelsespligtig virksomhed, der ikke er et fyringsanlæg. Det nye anlæg er en bi-aktivitet, og der skal udarbejdes en tillægsgodkendelse.

Endelig kan den biomassefyrede kedel udløse godkendelsespligt på et naturgasfyret kraftvarmeanlæg under 5 MW. Herved bliver den biomassefyrede kedel også godkendelsespligtig.

Miljøgodkendelsen regulerer driften af anlægget, hvorimod brændeovnsbekendtgørelsen især er en form for produktgodkendelse, inden anlægget tages i brug, hvor anlægget skal have en prøvningsattest. Hvis der ændres væsentligt i anlægget, skal det dog have en fornyet prøvningsattest.