Beregning af brændebesparelse

Gå til Fyr din gamle brændeovn

Udgangspunkt for beregninger af brændebesparelse

Miljøstyrelsens beregningseksempler på besparelser i brændeforbrug tager udgangspunkt i en opgørelse af energieffektiviteten (virkningsgraden) for brændeovne på det danske marked i perioden 1990-2018.

Opgørelsen er foretaget af Teknologisk Institut i 2019. Hent rapporten i sin fulde version her. 

Rapporten er baseret på de data, som Teknologisk Institut gennem årene har indhentet via målinger af en lang række brændeovnsmodellers energieffektivitet. Disse data er omregnet til en gennemsnitlig energieffektivitet for brændeovnsmodeller produceret i hvert årstal, korrigeret for det anslåede tab af energieffektivitet som følge af middelgod vedligeholdelsesstand.

I tabellen herunder kan du se forskellen i energieffektivitet – med og uden vedligeholdelsestab – for brændeovn fra hvert årstal i perioden 1991-2005 samt 2018:

Årstal

Energieffektivitet (%)

Vedligeholdelsestab (%-point)

Korrigeret effektivitet (%)

1990

71,8

10

61,8

1991

72

10

62

1992

72,2

10

62,2

1993

72,4

10

62,4

1994

72,6

10

62,6

1995

72,8

10

62,8

1996

73

10

63

1997

73,2

10

63,2

1998

73,4

10

63,4

1999

73,6

10

63,6

2000

73,8

10

63,8

2001

74

10

64

2002

73

5

68

2003

73,5

5

68,5

2004

74,1

5

69,1

2005

74,6

5

69,6

2018

80,5

0

80,5

Den reelle energieffektivitet kan variere

Fordi rapporten er baseret på et gennemsnit af flere brændeovnsmodeller, kan den reelle energieffektivitet for konkrete brændeovne afvige fra de opgjorte tal per årstal. Dels fordi forskellige brændeovnsmodeller, produceret i samme år, kan have varierende energieffektivitet, og dels fordi standen af den enkelte brændeovn afhænger af vedligeholdet på den. Dermed er det muligt, at besparelsen i brændeforbruget for konkrete ovne kan være enten større eller mindre end i de opgjorte eksempler.

Gennemsnitligt brændeforbrug

Det gennemsnitlige brændeforbrug for en dansk brændeovn er estimeret til 3,2 rummeter om året. Kilden til estimatet er Energistyrelsens rapport, Brændeforbrug i Danmark 2015der via en stikprøveundersøgelse er nået frem til et årligt enhedsforbrug for pejse, brændeovne og masseovne i danske hjem på 24,7 GJ. I samme rapport er en rummeter savet, kløvet og stakket brænde opgjort til at have en brændværdi på 7,4 GJ. Dermed svarer det gennemsnitlige årlige brændeforbrug i Danmark til cirka 3,3 rummeter af denne type.

Miljøstyrelsen er opmærksom på, at det estimerede brændeforbrug kan være forbundet med en vis usikkerhed, ligesom det gennemsnitlige danske brændeforbrug kan have ændret sig siden 2015.

Tilbage til: Ansøg nu