Beregninger: Så meget kan du spare på dit brænde

Gå til Fyr din gamle brændeovn

Beregninger: Så meget kan du spare på dit brænde

Brændeovnene på det danske marked er blevet langt mere energieffektive i løbet af de seneste 20-30 år. Det betyder, at ovne fra 2018 i gennemsnit bruger omkring 25-28 procent mindre brænde end modeller fra før 1995.  

Og selv hvis din brændeovn er fra perioden 1995-2005, bruger den op til 20 procent mere brænde end en moderne model. Så selvom du ikke kan få skrotpræmie, er der stadig penge og partikler at spare, hvis du udskifter den til en ny ovn.

Her kan du se, hvor meget du potentielt kan spare på dit brændeforbrug, hvis du udskifter din gamle brændeovn med en ny – alt efter din gamle ovns alder. 

Besparelsen er udregnet på baggrund af et gennemsnitligt dansk brændeforbrug, som er cirka 3,3 rummeter om året:

Produktionsår Procentvis besparelse Penge sparet årligt
1990-1994 25-28 % 990-1108 kroner
1995-2000 20-24 % 792-950 kroner
2001-2005 15-20 % 594-792 kroner
2006-2010 9-14 % 356-554 kroner

Kilde: Teknologisk Institut (2019)

Regneeksemplerne er udarbejdet på baggrund af den gennemsnitlige energieffektivitet for brændeovne produceret i de angivne årstal sammenlignet med brændeovne fra 2018. Der er taget udgangspunkt i brændeovne med en ydelse på 6 kWh og en brændepris på 1.200 kr. per rummeter samt et gennemsnitligt brændeforbrug på 3,3 rummeter om året. Læs endnu mere om beregningerne her.