Fakta om brændeovne og forurening

Gå til Fyr din gamle brændeovn

Fakta om brændeovne og forurening

Skrotningsordningen for gamle brændeovne er et led i arbejdet med at nedbringe den danske partikeludledning. Men hvor meget forurener brændeovne egentlig? Her har vi samlet nogle fakta om brændeovne og forurening:

  • Der er cirka 700.000 brændeovne og pejseindsatser i Danmark. Det vurderes, at 200.000 af brændeovnene er fra før 1995.
  • Cirka 75 % af partikelforureningen i Danmark stammer fra udlandet. Af den danske partikeludledning kommer cirka 70 % fra brændeovne.
  • Generelt udleder brændeovne flere partikler, jo ældre de er. Gamle brændeovne udleder op til fem gange så mange partikler som en ny og moderne brændeovn.
  • Nye brændeovne må maksimalt have en partikeludledning på 4g/kg træ, og en ny svanemærket brændeovn må maksimalt udlede 2 g/kg

Krav til partikeludledning (emission) fra brændeovne

Brændeovnsbekendtgørelsen stiller krav om, at danske brændeovne i dag (og siden 2017) maksimalt må udlede 4 gram sundhedsskadelige partikler pr. kilo fyret træ. Kravene til partikelemissionen er løbende blevet strammet, siden den første bekendtgørelse trådte i kraft i 2008. Her kan du danne dig et overblik over, hvordan kravene har udviklet sig:

Brændeovnens alder Krav til partikeludledning
Svanemærket 2017 2 g/kg
Ovne, der overholder 2017-lovkrav 4 g/kg
Ovne, der overholder 2008-lovkrav 10 g/kg
1990-2005 (DS-mærkning) 14 g/kg
1990 eller ældre 18 g/kg