Fakta om brændeovne og forurening

Gå til Fyr din gamle brændeovn

Fakta om brændeovne og forurening

Skrotningsordningen for gamle brændeovne er et led i arbejdet med at nedbringe den danske partikeludledning. Men hvor meget forurener brændeovne egentlig? Her har vi samlet nogle fakta om brændeovne og forurening:

  • Der er cirka 700.000 brændeovne og pejseindsatser i Danmark. Omkring 260.000 af dem skønnes at være produceret før 2003 og 400.000 skønnes produceret før 2008.
  • Cirka 75 % af partikelforureningen i Danmark stammer fra udlandet. Af den danske partikeludledning kommer cirka 42 % fra brændefyring i husholdninger. 
  • Generelt udleder brændeovne flere partikler, jo ældre de er. Gamle brændeovne udleder op til fem gange så mange partikler som en ny og moderne brændeovn.
  • Nye brændeovne må maksimalt have en partikeludledning på 4 g/kg træ, og en ny svanemærket brændeovn må maksimalt udlede 2 g/kg.

Krav til partikeludledning (emission) fra brændeovne og emissionsfaktorer (EF)

Brændeovnsbekendtgørelsen stiller krav om, at danske brændeovne i dag (og siden 2018) maksimalt må udlede 4 gram sundhedsskadelige partikler pr. kilo fyret træ. Kravene til partikelemissionen (PM2.5) er løbende blevet strammet, siden den første bekendtgørelse trådte i kraft i 2008. Her kan du danne dig et overblik over, hvordan grænseværdierne har udviklet sig. Derudover er emissionsfaktorer fra før 1989 og frem listet op. Emissionsfaktorer defineres som en udledning per mængde fyret træ.

 

Brændeovnens alder Krav til partikeludledning Emissionsfaktorer (EF)* 
Ovne, der overholder 2018-lovkrav 4 g/kg 235 g/GJ
Svanemærket 2017 2 g/kg 118 g/GJ
Ovne, der overholder 2015-lovkrav 5 g/kg 295 g/GJ
Ovne, der overholder 2008-lovkrav 10 g/kg 362 g/GJ
1990-2005 (DS-mærkning)   465 g/GJ
1989 eller ældre   930 g/GJ

*Nielsen, O-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K.H., Bruun, H.G. & Thomsen, M. 2021. Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2019. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 580 pp. Scientific Report No. 435 http://dce2.au.dk/pub/SR435.pdf.