Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Fakta om brændeovne og forurening

Skrotningsordningen for gamle brændeovne er et led i arbejdet med at nedbringe den danske partikeludledning. Men hvor meget forurener brændeovne egentlig? Her har vi samlet nogle fakta om brændeovne og forurening:

  • Der er cirka 700.000 brændeovne og pejseindsatser i Danmark. Det vurderes, at 200.000 af brændeovnene er fra før 1995.
  • Cirka 75 % af partikelforureningen i Danmark stammer fra udlandet. Af den danske partikeludledning kommer cirka 70 % fra brændeovne.
  • Generelt udleder brændeovne flere partikler, jo ældre de er. Gamle brændeovne udleder op til fem gange så mange partikler som en ny og moderne brændeovn.
  • Nye brændeovne må maksimalt have en partikeludledning på 4g/kg træ, og en ny svanemærket brændeovn må maksimalt udlede 2 g/kg

Krav til partikeludledning (emission) fra brændeovne

Brændeovnsbekendtgørelsen stiller krav om, at danske brændeovne i dag (og siden 2017) maksimalt må udlede 4 gram sundhedsskadelige partikler pr. kilo fyret træ. Kravene til partikelemissionen er løbende blevet strammet, siden den første bekendtgørelse trådte i kraft i 2008. Her kan du danne dig et overblik over, hvordan kravene har udviklet sig:

Brændeovnens alder Krav til partikeludledning
Svanemærket 2017 2 g/kg
Ovne, der overholder 2017-lovkrav 4 g/kg
Ovne, der overholder 2018-lovkrav 10 g/kg
1990-2005 (DS-mærkning) 14 g/kg
1990 eller ældre 18 g/kg

Tilbage til: Derfor skal du skrotte