Fakta om skrotningsordningen

Gå til Fyr din gamle brændeovn

Fakta om skrotningsordningen

Her finder du de vigtigste informationer om skrotningsordningen for gamle brændeovne:

 • Miljøstyrelsen har oprettet en pulje på 42 mio. kr. til skrotningsordningen for gamle brændeovne.
 • Puljen uddeles efter først-til-mølle-princippet og rækker til cirka 19.000 skrotninger.
 • Ordningen udløber, når puljen er opbrugt – dog senest til 31. december 2020. 
 • En brændeovn eller pejs er berettiget til præmie, når den:
  • er produceret før 1995
  • var tilsluttet på adressen pr. 1. december 2018
  • er skrottet og erstattet af en ny eller afmeldt og ildstedet lukket (røgrør tilmuret).
 • Skrotpræmien er 2.215 kr., hvoraf der er udgifter på 215 kr. til den lokale skorstensfejer, som skal kontrollere, at ovnen lever op til ordningens kriterier. Der kan være yderligere gebyrer til skorstensfejeren, som går til kontrol af prøvningsattesten for en ny brændeovn eller registrering af et nyt ildsted.
 • Der kan kun søges skrotpræmie til én brændeovn pr. adresse – og kun én gang pr. person.
 • Gamle brændeovne skal afleveres på genbrugspladsen og må ikke tilsluttes på ny.

Tilbage til: Derfor skal du skrotte