Spørgsmål og svar

Gå til Fyr din gamle brændeovn

Spørgsmål og svar til skrotningsordningen

Ordningen kører fra februar 2019 og afsluttes, når puljen er opbrugt – dog senest 31. december 2020. Der er afsat en pulje på 42 mio. kr. til skrotningsordningen, og det rækker til cirka 19.000 skrotninger.

Nej, skrotpræmien for din gamle brændeovn er helt skattefri.

Det kan ofte være svært at bestemme alderen på en ældre brændeovn. Derfor har vi samlet nogle tips til, hvordan du selv kan undersøge din brændeovn på denne side. Men vi vil altid anbefale, at du kontakter din lokale skorstensfejer, hvis du er i tvivl.

Du skal bortskaffe den ved at aflevere den på kommunens genbrugsstation eller hos en skrothandler.

Nej, der kan kun søges skrotpræmie til én brændeovn pr. adresse – og kun én gang pr. person.

Hovedparten af landets skorstensfejere er organiseret i Skorstensfejerlauget.

Find din skorstensfejer på denne oversigt

Nogle skorstensfejere er ikke en del af Skorstensfejerlauget.

Dem kan du finde her

Ja, skrotpræmien er alene en godtgørelse for at skrotte den gamle brændeovn. Du kan frit vælge, om du vil installere varmepumpe, jordvarme eller anden opvarmningsform i stedet. Eller om du foretrækker at installere en ny brændeovn, der overholder de gældende miljøkrav. Du kan læse mere om alternative varmekilder her www.sparenergi.dk.

Skrotpræmien bliver givet som godtgørelse for at afinstallere og bortskaffe en brændeovn. Evt. lønudgifter forbundet med at installere en ny miljørigtig varmekilde, som for eksempel en varmepumpe, er derfor fradragsberettiget efter de gældende regler for håndværkerfradrag. Men du kan ikke få fradrag på udgifterne forbundet ved at afinstallere og bortskaffe ovnen.

Brændeovnen er frakoblet, når den ikke længere er tilsluttet skorstenen. Hvis der ikke skal opsættes en ny brændeovn, skal hullet tilmures, og ildstedet skal afmeldes til skorstensfejeren.

Det er ikke tilladt at tilkoble den gamle brændeovn på ny, efter at den er frakoblet, medmindre det kan dokumenteres, at den kan overholde dagens miljøkrav til nytilsluttede brændeovne. Skorstensfejeren vil ved den næste årlige fejning af skorstenen kunne kontrollere, om en skrottet brændeovn ulovligt er tilkoblet igen. Alle nyinstallerede brændeovne skal opfylde grænseværdierne i brændeovnsbekendtgørelsen.

Du kan ikke få håndværkerfradrag, hvis du har fået skrotpræmie.

Hvis du har besluttet dig for helt at nedlægge dit ildsted, det vil sige skrotte din brændeovn og ikke tilslutte en ny, kan du få håndværkerfradrag til afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse. Du kan dog ikke få håndværkerfradrag, hvis du har fået skrotningsgodtgørelse.