Brændefyring belaster miljøet

Brændefyring forurener luften med forskellige stoffer langt mere end andre energikilder. Så selv om træ findes i naturen og nærmest er en vedvarende energikilde, er det ikke en miljøvenlig løsning til boligopvarmning.

Brændeovne og brændekedler udleder partikler og en række forurenede stoffer som tjærestoffer (også kaldet PAH), dioxiner og flygtige organiske forbindelser (også kaldet VOC). Alle disse stoffer er skadelige for miljøet, og brændeovne og brændekedler forurener mere end alle andre opvarmningsformer, vi bruger i Danmark.