""

Hold et Home Party med din skorstensfejer

Skorstensfejeren kommer gratis på besøg, hvis I er mindst 10 personer der inviterer til at par timers fremvisning af hvordan man fyrer korrekt.

Invitér dine naboer til Home Party med en skorstensfejermester for at få alt at vide om, hvordan du fyrer korrekt i din brændeovn. Hvis I er mindst 10 personer til et Home Party, kommer skorstensfejermesteren gratis på besøg. Et Home Party, hvor mange af nabolagets beboere deltager, kan være en god måde at skabe en konstruktiv stemning omkring gode fyringsvaner, både med hensyn til kvalitet af brændsel, fyringsteknik og fyringsanlæggets stand. Skorstensfejeren kan desuden give nyttige faglige råd til, hvordan eventuelle røgproblemer kan reduceres.

For at et Home Party med en skorstensfejermester skal kunne fungere bedst muligt, skal brændeovnen hos den husstand, der lægger hus til, være relativt ny og have en stor glaslåge, så det er muligt at følge forbrændingen.

Skriv til
eller ring til 60 16 20 20.