Skriv dagbog

Et godt tip til dig, der er generet af brænderøg, er at føre en dagbog over, hvor ofte, hvornår på dagen og i hvilket omfang du oplever gener fra brændeovnsrøg. Det vil gøre det lettere at dokumentere dine dårlige oplevelser med røgen, både overfor din nabo, men også hvis du på et tidspunkt tager kontakt til kommunen. 

Det kan også være en god idé at tage nogle få fotos eller lave  videooptagelser, der fastholder røgen visuelt. Videoklip er mest egnede, hvis de er længere end de ca. 15 minutter, som optændingsperioden varer, for her må der generelt forventes en vis røgudvikling. Et videoklip eller et billede vil dog under alle omstændigheder kunne sandsynliggøre eventuelle røgnedslag, som kommunen efterfølgende må undersøge nærmere.

Fotos og videooptagelser kommer til at indgå i sagens oplysning på samme måde som øvrige oplysninger fra den, der klager – det vil sige som del af et partsindlæg Tal evt. med den kommunale miljøsagsbehandler om, hvad der kan være relevant at sende til kommunen.