Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Fakta om brændeovne

Lovkrav, gode fyringsråd og skrotningsordning

Alle nye og videresolgte brændeovne skal leve op til lovkravene. Brændeovne, der kan overholde endnu skrappere krav, tildeles det nordiske miljømærke, svanemærket. 

 • 2004: Den første danske brændeovn bliver svanemærket – kriteriet for udledning af partikler er max 10 gram partikler pr. kg træ
 • 2006: Svanemærke-kravet skærpes til max. 5 g/kg
 • 2008: Første lovkrav – brændeovnsbekendtgørelsen stiller krav om, at nye brændeovne max udleder 10 g/kg
 • 2010: Svanemærke-kravet skærpes til max 4 g/kg
 • 2015: Lovkrav halveres til 5 g/kg. Svanemærket strammes til 3 g/kg
 • 2017: Lovkrav strammes til 4 g/kg. Svanemærket strammes til 2 g/kg
 • 2022: Krav til alle nye brændeovne i EU. Grænseværdien for partikler er 5 g/kg. EU-landene kommer på omgangshøjde med Danmark, hvilket er afgørende, da partikelforurening er grænseoverskridende.

Brændeovne i Danmark – og hvor meget de forurener

Der findes ifølge Aarhus Universitet, DCE, ca. 750.000 brændeovne i Danmark inkl. pejse og masseovne. Det er vurderet, at der er ca. 450.000 brændeovne fra før 2005, dvs. fyringsanlæg med de høje emissioner, se tabel nedenfor. Heraf er ca. 1/3 fra før 1990 med de største udslip. Fordelingen er behæftet med nogen usikkerhed:

Ovnens alder/type

Gennemsnitlig partikeludledning (2010-svanemærket ovn = 1)

Svanemærkede ovne (2010)

1

Ovne, der overholder 2008-lovkrav

2,5

1990-2005

3,5

1990 eller ældre

4,5

Ud over at forurene mindre er nye brændeovne billigere i drift end gamle, fordi de udnytter brændet bedre. Typisk kan man spare 15-25 % af brændeforbruget med en ny ovn ift. en ovn fra før 1990. (kilde: Teknologisk Institut). 

Skrotningsordningen

 • Gamle fyringsanlæg forurener meget mere end nye anlæg. Skrotningsordningen bidrager til at reducere forureningen fra brændeovne ved at accelerere udskiftningen af gamle fyringsanlæg til svanemærket eller tilsvarende højere kvalitet.
 • Hvis din brændeovn er fra 1994 eller før, kan du få 2.215 kr. for at skrotte den. Heraf er der en udgift til den lokale skorstensfejer på ca. 170 kr. ex moms for at tjekke ovnens alder og at den gamle ovn er skrottet.
 • Ordningen gælder både brændeovne i sommerhuse og helårsbeboelse, men der kan kun søges et tilskud pr. ansøger og ét tilskud pr. adresse.
 • Der er afsat en pulje på ca. 46 mio. kr. til ordningen. De bliver uddelt efter først-til-mølle-princippet og rækker til ca. 20.000 skrotninger.
 • Ordningen udløber når puljen er opbrugt, dog senest 31. december 2020.

Fire gode fyringsråd

Ud over at reducere forureningen fra din brændeovn ved at udskifte den til svanemærket kvalitet har det også stor betydning for partikelforureningen, hvordan du fyrer og tænder op i din brændeovn::

 1. Tænd op fra toppen
  Flammerne skal arbejde sig oppefra og ned som et stearinlys.
 1. Brug kun tørt træ
  Vådt træ ryger for meget. Fyr aldrig med affald, reklamer, behandlet træ eller lignende.
 1. Sørg for rigelig luft
  Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ.
 1. Røgen skal være næsten usynlig
  Gå udenfor og tjek, at der hverken er for meget røg, eller at det lugter grimt.

Derfor er røgen et problem

 • Røgen fra brændeovne indeholder sundhedsskadelige partikler.
 • Over 75 % af partikelforureningen i Danmark stammer fra udlandet.
 • Af den partikelforurening, vi udleder herhjemme, står brændeovne for omkring 70 %.
 • Aarhus Universitet, Danmarks Nationale Center for Miljø og Energi (DCE), vurderer, at partikelforurening fra danske brændeovne og andre mindre fyringsanlæg årligt forårsager ca. 550 for tidlige dødsfald i Danmark og årligt medfører mange luftvejslidelser.

Se også vores kampagne om rygestop for brændeovne

 • Hent flyer til print og se videoguide til korrekt optænding
 • Bestil home party med din lokale skorstensfejer
 • Mere fakta om brændeovne

Gå til Rygestop-guide for brændeovne: Fyr fornuftigt

Kilde: Miljøstyrelsen – baseret på data fra DCE og Teknologisk Institut.