Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Spørgsmål & svar om skrotningsordningen

Ordningen åbner i starten af februar 2019 og afsluttes, når puljen er opbrugt, dog senest 31. december 2020.

Din gamle brændeovn må ikke geninstalleres, medmindre det kan dokumenteres i en såkaldt prøvningsattest, at den lever op til de nuværende krav til partikeludledning for nysolgte brændeovne. Du skal derfor bortskaffe den ved at aflevere den på kommunens genbrugsstation eller hos en skrothandler. 

En oversigt over hovedparten af landets skorstensfejere, organiseret i skorstensfejerlauget, finder du her: Skorstensfejeroversigt på laugets hjemmeside. Listen er landsdækkende, men i nogle områder af Danmark er der endvidere fejere, som ikke er organiseret i lauget. En del af disse kan kontaktes Her

Ja, skrotningsgodtgørelsen er alene en godtgørelse for at skrotte den gamle brændeovn. Man kunne frit vælge om man ville installere varmepumpe, jordvarme eller anden opvarmningsform i stedet. Eller om man foretrækker at installere en ny brændeovn, der overholder de gældende miljøkrav. Du kan læse mere om alternative varmekilder her sparenergi.dk

Nej, skrotningsgodtgørelsen er ikke skattepligtig. 

Skrotningsgodtgørelsen bliver givet som godtgørelse for at afinstallere og bortskaffe en brændeovn. Evt. lønudgifter forbundet med at installere nyt opvarmningssystem så som varmepumpe mv. er derfor fradragsberettiget efter de gældende regler for håndværkerfradrag, men du vil ikke kunne få fradrag på udgifterne forbundet ved afinstallation og bortskaffelsen.  

Brændeovnen er frakoblet, når den er ikke længere er tilsluttet skorstenen. Hvis der ikke skal opsættes en ny brændeovn skal hullet tilmures og ildstedet skal afmeldes til skorstensfejeren.

Det er ikke tilladt at tilkoble den gamle brændeovn på ny efter at den er frakoblet, medmindre det kan dokumenteres, at den kan overholde dagens miljøkrav til nytilsluttede brændeovne. Skorstensfejeren vil ved den næste årlige fejning af skorstenen kunne kontrollere, om en skrottet brændeovn ulovligt er tilkoblet igen. Alle nyinstallerede brændeovne skal opfylde grænseværdierne i brændeovnsbekendtgørelsen.

Hvis du har besluttet dig for helt at nedlægge dit ildsted, det vil sige skrotte din brændeovn og ikke tilslutte en ny, kan du få Håndværker-fradrag til afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse. Du kan dog ikke få håndværkerfradrag, hvis du har fået skrotningsgodtgørelse.