Til brug for vores arbejde med dette site sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

<h1>Spørgsmål & svar om skrotningsordningen</h1>

Ordningen åbnede i november 2015 og blev afsluttet med udgangen af 2016.

Din gamle brændeovn må ikke sælges eller foræres væk, medmindre det kan dokumenteres i en såkaldt prøvningsattest, at den lever op til de nuværende krav til partikeludledning for nysolgte brændeovne. Du skal derfor bortskaffe den ved at aflevere den på kommunens genbrugsstation eller hos en skrothandler. 

En oversigt over hovedparten af landets skorstensfejere, organiseret i skorstensfejerlauget, finder du her: Skorstensfejeroversigt på laugets hjemmeside. Listen er ikke udtømmende, for i nogle områder af Danmark er der endvidere fejere, som ikke er organiseret i lauget. 

Som dokumentation for at en brændeovn levede op til kriterierne i skrotningsordningen, skulle skorstensfejeren underskrive en skrotningsattest, hvor skorstensfejeren attesterede at den gamle brændeovn levede op til følgende tre kriterier:

  1. Brændeovn var produceret i 1990 eller før
  2. Brændeovn var i brug på adressen ved offentliggørelsen af skrotningsordningen den 29. oktober 2015 (kun brændeovne i brug er berettiget til tilskud).
  3. Brændeovn var skrottet

 

Ja, skrotningstilskuddet var alene et tilskud til at skrotte den gamle brændeovn. Man kunne frit vælge om man ville installere varmepumpe, jordvarme eller anden opvarmningsform i stedet. Eller om man foretrak at installere en ny brændeovn, der overholder de gældende miljøkrav. Du kan læse mere om alternative varmekilder her sparenergi.dk

Nej, skrotningstilskuddet var ikke skattepligtigt. 

Skrotningstilskuddet blev givet som tilskud til at afinstallere og bortskaffe en brændeovn. Evt. lønudgifter forbundet med at installere nyt opvarmningssystem så som varmepumpe mv. er derfor fradragsberettiget efter de gældende regler for Boligjobordningen i 2016 og 2017, men du vil ikke kunne få fradrag på udgifterne forbundet ved afinstallation og bortskaffelsen.  

Brændeovnen er frakoblet, når den er ikke længere er tilsluttet skorstenen. Hvis der ikke skal opsættes en ny brændeovn skal hullet tilmures og ildstedet skal afmeldes til skorstensfejeren.

Det er ikke tilladt at tilkoble den gamle brændeovn på ny efter at den er frakoblet, medmindre det kan dokumenteres, at den kan overholde dagens miljøkrav til nytilsluttede brændeovne. Skorstensfejeren vil ved den næste årlige fejning af skorstenen kunne kontrollere, om en skrottet brændeovn ulovligt er tilkoblet igen. Alle nyinstallerede brændeovne skal opfylde grænseværdierne i brændeovnsbekendtgørelsen.

Hvis du har besluttet dig for helt at nedlægge dit ildsted, det vil sige skrotte din brændeovn og ikke tilslutte en ny, kan du få Håndværker-fradrag til afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse. Du kan dog ikke få håndværkerfradrag, hvis du har fået skrotningspræmie fra den ordning der virkede i 2015-16.