Fyr korrekt: Rygestop-guide for brændeovne

Du kan fjerne en stor del af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn i optændingsfasen, ved at tænde op i toppen.

Bruge de fire råd

 1. Tænd op fra toppen
  Flammerne skal arbejde sig oppe fra og ned som et stearinlys.
 2. Brug kun tørt træ
  Vådt træ ryger meget. Fyr aldrig med affald, reklamer, behandlet træ eller lignende.
 3. Sørg for rigeligt luft
  Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ.
 4. Røgen skal være næsten usynlig
  Gå udenfor og tjek, at der hverken er for meget røg, eller at det lugter grimt.

Brændefyring og sundhedseffekter

Der er ca. 700.000 brændeovne i Danmark, og de er vores største kilde til luftforurening. I Danmark er partikler fra brændefyring årligt skyld i ca. 550 for tidlige dødsfald, ifølge beregninger fra DCE, Nationalt center for miljø og energi.

Læs mere om helbredseffekterne ved brug af brændeovne

De gode effekter ved at tænde op i toppen er dokumenteret i en Schweitzisk undersøgelse, hvor der er målt ved både almindelig optænding i bunden og den nye top-down-optænding. Miljøstyrelsen har igangsat et mindre måleprogram hos Teknologisk Institut for at få yderligere data på effekten af at tænde op i toppen.


Tænd rigtigt op med: James Price


Tænd rigtigt op med: Frank Erichsen


Tænd rigtigt op med: Christine Feldthaus


Rygestopguide