Primær, sekundær og tertiær lufttilførsel

De fleste brændeovne har både en primær og sekundær lufttilførsel. Spjældet til den primære luft sidder typisk i askeskuffen og tilfører brændkammeret luft nedefra. Spjældet til den sekundære luft sidder længere oppe på ovnen og tilfører luft til røggasserne over brændet. Begge lufttilførsler kan reguleres af brugeren.

Nyere brændeovne er ofte monteret med en ekstra lufttilførsel, kaldet tertiærluft. Det tertiære luftspjæld kan normalt ikke styres direkte af brugeren, men reguleres automatisk af røggas-temperaturen.

Der er de seneste år udviklet brændeovnsmodeller med automatisk styring og tilførsel af luften. Formålet er at sikre en optimal forbrænding under hele forbrændingsprocessen.