Fyring over natten – og dagen

Du bør ikke lægge brænde på og skrue ned for lufttilførslen om aftenen i et forsøg på at have gløder om morgenen. Det kaldes ”at fyre over natten” – men det er lige så uhensigtsmæssigt at gøre dette om dagen (”at fyre over dagen”).

Tidspunktet på døgnet har altså ingen betydning – problemet ligger i, at du skruer ned for ilttilførslen. Herved udsætter du dit nabolag for store mængder sundhedsskadelig røg, og din skorsten får unødigt meget sod med risiko for skorstensbrand.

Hvis du lukker helt ned for luften, er der også en risiko for, at der dannes den giftige luftart kulilte (CO). Den er farveløs og lugtfri og kan i værste fald sive ud i huset om natten og være livsfarlig. Hvis din ovn er lidt utæt, og skorstenen er meget sodet, øges risikoen yderligere.

Nogle kommuner har derfor indført et forbud mod både at fyre over natten og over dagen ved hjælp af lav lufttilførsel.