Har du styr på luftspjældene?

Brændeovne er forskellige, og det er kun muligt at give nogle generelle retningslinjer for, hvordan du styrer lufttilførslen.

Hvis din brændeovn er så ny, at du stadig har brugervejledningen, så læs den grundigt. Brugervejledningen vil normalt give dig den bedste vejledning i, hvordan du styrer din brændeovn.

Hvis du ikke har en brugervejledning eller automatisk styring af luftindtaget, så følg i stedet nedenstående råd:

  • Ved optænding skal både det primære og sekundære luftspjæld stå helt åbne.
  • Når ilden har godt fat i brændet, det vil som regel sige efter cirka 10 minutter, kan du skrue lidt ned for primærluften. Det sekundære luftspjæld skal forblive åbent.
  • Når der kun er gløder tilbage, kan du næsten lukke helt for den primære luft. Skru også gerne ned for den sekundære lufttilførsel.
  • Når du lægger mere brænde på, skal du skrue op for luften, mens flammerne igen er mørkegule og først skrue ned for luften, når de bliver lyse og blålige igen.