Krav ved køb, salg og installation af brugte brændeovne

Der er ingen krav ved køb og salg af gamle brændeovne, men helt på linje med nye brændeovne, og -kedler, skal alle brugte brændeovne og -kedler, der tilsluttes, opfylde emissionskravene i brændeovnsbekendtgørelsen.

Dette skal producenten af fyringsanlægget dokumentere i en prøvningsattest, og derfor skal prøvningsattesten følge med, når du køber eller sælger en brændeovn eller lignende privat og ønsker at installere den. Det kan i praksis være vanskeligt, da ovnen måske aldrig er blevet testet. 

Skorstensfejeren kan ikke godkende installationen uden en gyldig prøvningsattest, og så er den ikke lovlig.

Kasserede fyringsanlæg skal behandles som affald efter kommunens anvisninger.

Når du skal have nyt fyringsanlæg

Når du køber et fyringsanlæg, skal du sikre dig, at der medfølger en prøvningsattest, som er det papir, der dokumenterer, at brændeovnsbekendtgørelsens krav er opfyldt. Den skal være underskrevet af det på prøvningstidspunktet akkrediterede prøvningsinstitut, som har udført prøvningen. Når du tilslutter et fyringsanlæg, skal du få din skorstensfejer til at skrive under på anlæggets prøvningsattest, når han godkender installationen.