""

Krav ved køb og salg af brugte brændeovne

Helt på linje med nye brændeovne, og -kedler, skal alle brugte brændeovne og -kedler, der sælges, overdrages eller tilsluttes, opfylde emissionskravene i brændeovnsbekendtgørelsen

Dette skal producenten af fyringsanlægget dokumentere i en prøvningsattest, og derfor skal prøvningsattesten følge med, når du køber eller sælger en brændeovn eller lignende privat.

Skorstensfejeren kan ikke godkende installationen uden en gyldig prøvningsattest, og så er den ikke lovlig.

Når du vil af med dit gamle fyringsanlæg

Du må kun sælge dit gamle fyringsanlæg, hvis du kan dokumentere, at det lever op til brændeovnsbekendtgørelsens krav, dvs. at der skal være en gyldig prøvningsattest. Det kan i praksis være vanskeligt, da ovnen måske aldrig er blevet testet. Kasserede fyringsanlæg skal behandles som affald efter kommunens anvisninger.

Når du vil af med dit gamle fyringsanlæg

Du må kun installere et brugt fyringsanlæg, hvis du kan dokumentere, at det lever op til brændeovnsbekendtgørelsens krav, dvs. at der skal være en gyldig prøvningsattest.

Dette kan i praksis være vanskeligt, da ovnen måske aldrig er blevet testet. Kasserede fyringsanlæg skal behandles som affald efter kommunens anvisninger.

Når du skal have nyt fyringsanlæg

Når du køber et fyringsanlæg, skal du sikre dig, at der medfølger en prøvningsattest, som er det papir, der dokumenterer, at brændeovnsbekendtgørelsens krav er opfyldt. Den skal være underskrevet af det på prøvningstidspunktet akkrediterede prøvningsinstitut, som har udført prøvningen. Når du tilslutter et fyringsanlæg, skal du få din skorstensfejer til at skrive under på anlæggets prøvningsattest, når han godkender installationen.