Røgspredning og skorstenshøjde

Her kan du ud fra nogle få parametre få et visuelt indtryk af, hvilken rolle skorstenshøjden spiller for røgspredningen og dermed partikelforureningen. I alle eksemplerne ses huset oppefra, og vinden blæser skråt ind på huset med en indfaldsvinkel på 30 grader. Der er tale om resultater fra modelberegninger, udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Når du har valgt tagtype og skorstensplacering, vil du på samme skærmbillede se to scenarier: et for en lav skorsten og et for en højere skorsten.

Vælg tagtype

Fladt tag
30 graders hældning
45 graders hældning