4.2.3 Tilsyn med brugte fyringsanlæg, der overdrages

Grænseværdierne i brændeovnsbekendtgørelsen gælder både for nye og brugte anlæg, der sælges eller foræres væk.

Emissionsreglerne i brændeovnsbekendtgørelsen gælder ikke kun nye fyringsanlæg, som bringes i omsætning (sælges). De gælder også for brugte anlæg, der sælges, foræres væk eller på anden måde skifter ejer og geninstalleres i en ny bygning. Emissionsreglerne gælder ikke, når det er ejendommen, som et brugt fyringsanlæg er placeret i, der overdrages fx ved salg af et hus jf. § 3, nr. 5 i bekendtgørelsen.

Det er strafbart at tilslutte et anlæg som ikke overholder grænseværdierne

Det er strafbart at tilslutte et fyringsanlæg i strid med emissionsreglerne. Dermed løber køberen af et brugt fyringsanlæg en risiko ved at installere anlægget, hvis det ikke kan dokumenteres, at anlægget overholder emissionsgrænseværdierne. Miljøstyrelsen kan til enhver tid kræve, at ejeren dokumenterer, at emissionskravene er overholdt.

En køber af et brugt anlæg bør derfor sikre sig, at parternes købsaftale forholder sig til emissionsreglerne og til indhentelse af en prøvningsattest.