Sikkerhed og brandfare

Det er vigtigt, du er opmærksom på sikker opvarmning af din bolig

Om vinteren er der især brug for at varme boligen op, når temperaturen falder udenfor. Det er derfor vigtigt, du er opmærksom på, hvordan du sikkert opvarmer din bolig og undgår brand. 

De hurtige huskeregler er:

  • Følg vejledningen til fyringsanlægget.
  • Fyr kun med tørt og rent træ i brændeovnen eller brændekedlen.
  • Sørg for at der er sikker afstand mellem dit fyringsanlæg og brandbart materiale. 
  • Opsæt en røgalarm i nærheden af dit fyringsanlæg.
  • Sørg for regelmæssigt at få skorstensfejeren på besøg.

Du kan desuden få inspiration til sikker opvarmning på nedenstående hjemmesider:

Beredskabsstyrelsen:

Om sikker opvarmning af boligen

Skorstensbrand

F&P (Brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber):

Vejledning til centralvarmekedler under 60 kW, herunder kedler til fyring med brænde, træpiller, kerner, korn, flis og tilsvarende