Til kommunerne om luftforurening fra brændeovne og andre fyringsanlæg til brændefyring

Her kan kommunale miljøsagsbehandlere finde gode råd om henvendelser om brændeovne og andre fyringsanlæg, nyttige links, inspiration til en tjekliste til tilsyn samt eksempler på forskrifter og påbud.

I mange sager om gener fra brændeovne og andre anlæg til brændefyring, som kommunen bliver involveret i, kan det være relativt enkelt at finde årsagen til et problem og anvise løsninger, der kan afhjælpe eller helt løse problemerne.

I andre sager kan det være mere komplekst at håndtere henvendelser om røg fra brændeovne. Miljøstyrelsen har derfor samlet en række informationer og materialer, der kan være nyttige for kommunalt ansatte til at håndtere borgerhenvendelser om brændeovnsrøg.

Samspil mellem miljøbeskyttelsesloven og brændeovnsbekendtgørelsen

Udgangspunktet er miljøbeskyttelseslovens § 42, hvor kommunen kan meddele konkrete påbud om at reducere forureningen fra et bestemt fyringsanlæg, samt bekendtgørelse nr. 49 af 16. januar 2018 om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW – også kaldet brændeovnsbekendtgørelsen.

Der er i 2015/2016 udarbejdet en vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring, der primært henvender sig til kommunale miljøsagsbehandlere.