Til dig der søger teknisk information om brændefyring og røg

Få nyttig information om den tekniske del af luftforureningen fra brændefyring. Der er også en interaktiv grafik om skorstenshøjde og røgspredning.

Der er mange faktorer, der påvirker, hvor meget brændefyring forurener. Tilsvarende er der en række forskellige muligheder for at nedbringe forureningen - men ikke to problemstillinger er ens: røggener og de mulige løsninger varierer fra situation til situation. De afhænger af flere forhold som fx taghældning, terrænforhold, afstand til naboer, brændets kvalitet, fyringsteknik, brændeovnens beskaffenhed og skorstenens højde.

Tekniske forhold

Du kan her i menuen til venstre finde uddybende viden om de forskellige tekniske forhold, der kan være relevante i forbindelse med problemstillinger om brændeovnsrøg.

Køb af ny brændeovn

Hvis du står og skal købe en ny brændeovn, skal du være opmærksom på kravene til brændeovn og skorsten. 

Når du skal have nyt fyringsanlæg

Når du køber et fyringsanlæg, gælder der forskellige regler alt efter, hvornår fyringsanlægget er bragt i omsætning (ejendomsretten på anlægget er overdraget til forhandleren). Er der tale om en brændeovn, som er bragt i omsætning før 1. januar 2022, skal du sikre dig, at der medfølger en prøvningsattest, som er det papir, der dokumenterer, at brændeovnsbekendtgørelsens krav er opfyldt. Når du tilslutter et fyringsanlæg, skal du have din skorstensfejer til at skrive under på anlæggets prøvningsattest, når han godkender installationen. Er brændeovnen bragt i omsætning fra 1. januar 2022 og frem, er der ikke krav om en prøvningsattest, da fyringsanlæg efter denne periode er omfattet af EU's Ecodesigndirektiv.