Brænderøg og skorstenens højde, placering og isolering

Skorstenen kan ses som brændeovnens motor, der driver forbrændingen. Samspillet mellem brændeovnen og skorstenshøjden er vigtig, både af hensyn til miljøet og af hensyn til brændeovnens funktionalitet.

En god skorsten er en forudsætning for, at brændeovnen kan brænde tilfredsstillende. Det er også skorstenen, der skal sikre, at den røg, der altid udvikles selv ved optimal forbrænding, udledes og spredes i luften så den ikke ender som forurening hos naboerne.

Skorstenens højde og træk har betydning for røgspredningen

Der findes skorstene, både nye og gamle, som ikke fungerer ordentligt, selvom fyringsteknikken er i orden. Her kan det være nødvendigt at foretage fysiske ændringer for at forbedre skorstenstrækket.

Skorstenen giver det træk, der suger forbrændingsluften ind i brændeovnen. Hvis skorstenen er for lav, suger den mindre luft, og der kommer ikke nok ilt til brændet, hvilket giver dårligere forbrænding og mere forurening. Desuden har skorstenshøjden betydning for røgspredningen. 

I illustrationerne ovenfor ses, hvordan skorstenen spiller en central rolle for at røgen bliver fortyndet frit i luften. I eksemplet nederst er skorstenen tilstrækkeligt høj. I eksemplet øverst med en lav skorsten og udmunding tæt på tagfladen bliver røgen fra skorstenen hvirvlet rundt i den samme zone på husets læside.

Sod i skorstenen

Hvis der sidder meget sod på indersiden af skorstenen, kan det skyldes dårligt skorstenstræk. Soden kan skorstensfejeren fjerne, men vær opmærksom på, at den kommer igen, hvis du ikke ændrer fyringsteknik eller brænde. For megen sod, dvs. sort tjæresod, er nemlig ofte et tegn på, at du fyrer forkert. 

For meget sod i skorstenen er tegn på dårligt skorstenstræk. Der er spor af tjæresod i skorstenen til venstre og i den midterste, mens skorstenen til højre er uden.

Skorstenens placering

Skorstenen kan være uhensigtsmæssigt placeret på husets tagflade i forhold til at sprede røgen på bedste vis.

Skorstenen bør være placeret, sådan at den ikke leder røg til naboernes vinduer og luftindtag. Der er krav til dette for nye skorstene. En flytning eller en forhøjelse af en eksisterende skorsten kan være en del af løsningen, hvis der konstateres væsentlig forurening eller ulempe fra en brændeovn.

Skorstenens isolering

Et dårligt skorstenstræk kan skyldes manglende isolering af skorstenen. Trækket bliver bedre, jo hurtigere skorstenen varmes op. Derfor kan skorstenstrækket i alle uisolerede murede skorstene eller elementskorstene blive væsentligt forbedret ved at man installerer en isoleret kerne.