Undersøgelser af oplevede gener

Folks opfattelse af gener, herunder lugt fra brændeovne, i forbindelse med boligforhold er blevet undersøgt, blandt andet i Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen fra 2013. Her er deltagerne blevet spurgt om gener af forskellige forhold i boligen i de seneste 14 dage. Undersøgelsen viser følgende:

  • 1, 5 % af mænd og kvinder svarede, at de var meget generede,
  • 8 % af mændene og 7,3 % af kvinderne svarede, at de var lidt generet. 
  • 90,5 % af mændene og 91,2 % af kvinderne svarede, at de ikke havde været generet.

Blandt personer, der bor i hus, var der 12 %, som oplyste, at de inden for de seneste 14 dage havde været meget eller lidt generet af lugte fra brændeovne i kvarteret sammenlignet med 3,9 %, der bor i lejlighed.

Andelen, der har været generet inden for de seneste 14 dage, er nogenlunde konstant i perioden 2010 til 2013.

Kilde: Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.