Speciel følsomhed

Mennesker forbinder brændeovne med noget forskelligt. Nogle mennesker kan opleve brænderøg som en ekstra stor gene, hvis de er særligt følsomme overfor brænderøg.

Mens nogle mennesker forbinder brændeovne med hygge og romantik, føler andre sig stærkt generet af røgen. For nogle mennesker er brænderøg tilmed til ekstra stor gene, fordi de tilhører en gruppe af særligt følsomme personer.

Brænderøg kan irritere luftveje

Udsættelse for brænderøg kan irritere slimhinderne i luftvejene, og det er derfor især mennesker med følsomme luftveje, som det for eksempel ses hos mennesker med astma og KOL, der vil kunne få symptomer.

Børn, der er særligt følsomme i deres luftveje, er født meget for tidligt, har kronisk lungesygdom eller anden kronisk sygdom samt nedsat immunforsvar, bør ikke udsættes for brænderøg, når de står ude i barnevognen.

En speciel følsomhed kan ikke i sig selv begrunde indgreb

En speciel følsomhed hos en person over for røg og brændeovnsrøg eller hensynet til børn kan dog ikke i sig selv begrunde indgreb overfor en brændeovnsejer, hvis der ikke er andre grunde til at gribe ind – som fx  vedvarende synlig eller lugtende røg fra brændeovnen eller at der kan  konstateres brug af ulovligt materiale som brændsel.

En speciel følsomhed hos en person kan dog indgå i den tidlige konstruktive dialog mellem kommunen og brændeovnsejeren om problemets omfang. Konstruktiv dialog med brændeovnsejeren om de særlige forhold kan være en metode til at få brændeovnsejeren til at ændre sin brug af brændeovnen eller fyringsanlægget. Læs mere om den gode nabodialog.