2.1 Miljøgodkendelse og standardvilkår for biomassefyrede kedler

Enkelte biomassefyrede kedler skal udover at opfylde kravene i brændeovnsbekendtgørelsen, også have en miljøgodkendelse, der regulerer driften af anlægget.

Langt størstedelen af luftforureningen fra brændekedlerne op til 1 MW reguleres udelukkende af brændeovnsbekendtgørelsen og § 42 i miljøbeskyttelsesloven. Enkelte biomassefyrede kedler skal dog også have en miljøgodkendelse, der bl.a. stiller vilkår for anlæggenes udledning af partikler.

Det fremgår af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (miljøgodkendelsesbekendtgørelsen), der har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, at anlæg over en vis størrelse skal miljøgodkendes. I boksen nedenfor ses, hvornår anlæggene er omfattet af godkendelsespligt: 

Kraft- og varmeproduktion

G 201.

Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.

G 202.

Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 1 MW og 5 MW

Der er udarbejdet standardvilkår for miljøgodkendelse af fjernvarmeanlæg op til 50 MW, der er opført på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, hvor der bl.a. er vilkår for støv og CO.

Det fremgår, at fyringsanlæg over 1 MW, der er baseret på faste biobrændsler som fx træ, skal have en miljøgodkendelse. Imidlertid er der bestemmelser i miljøgodkendelsesbekendtgørelsen, der gør, at et fyringsanlæg under 1 MW kan være omfattet, og dermed skal leve op til vilkårene i standardvilkårsbekendtgørelsen. Det gælder i følgende situationer:

  • Et nyt fyringsanlæg mindre end 1 MW etableres på en virksomhed omfattet af listepunkt G201 eller G202. Der er her tale om en bi-aktivitet, og der skal udarbejdes en tillægsgodkendelse.

  • Et nyt fyringsanlæg mindre end 1 MW etableres på en virksomhed, hvor der i forvejen er et eksisterende biomassefyret anlæg mindre end 1 MW. Her vil både det nye og det eksisterende anlæg blive omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen, da den samlede indfyrede effekt er over 1 MW.

  • Et nyt biomassefyret anlæg mindre end 1 MW etableres på en godkendelsespligtig virksomhed, der ikke er et fyringsanlæg. Det nye anlæg er en bi-aktivitet, og der skal udarbejdes en tillægsgodkendelse.

Endelig kan den biomassefyrede kedel udløse godkendelsespligt på et naturgasfyret kraftvarmeanlæg under 5 MW. Herved bliver den biomassefyrede kedel også godkendelsespligtig.

Miljøgodkendelsen regulerer driften af anlægget

Miljøgodkendelsen regulerer driften af anlægget, hvorimod brændeovnsbekendtgørelsen især er en form for produktgodkendelse, inden anlægget tages i brug, hvor anlægget skal have en prøvningsattest. Hvis der ændres væsentligt i anlægget, skal det dog have en fornyet prøvningsattest. 

Der er udarbejdet standardvilkår for miljøgodkendelse af fjernvarmeanlæg op til 50 MW, der er opført på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, hvor der bl.a. er vilkår for støv og CO.

Det fremgår, at fyringsanlæg over 1 MW, der er baseret på faste biobrændsler som fx træ, skal have en miljøgodkendelse. Imidlertid er der bestemmelser i miljøgodkendelsesbekendtgørelsen, der gør, at et fyringsanlæg under 1 MW kan være omfattet, og dermed skal leve op til vilkårene i standardvilkårsbekendtgørelsen. Det gælder i følgende situationer:

  • Et nyt fyringsanlæg mindre end 1 MW etableres på en virksomhed omfattet af listepunkt G201 eller G202. Der er her tale om en bi-aktivitet, og der skal udarbejdes en tillægsgodkendelse.

  • Et nyt fyringsanlæg mindre end 1 MW etableres på en virksomhed, hvor der i forvejen er et eksisterende biomassefyret anlæg mindre end 1 MW. Her vil både det nye og det eksisterende anlæg blive omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen, da den samlede indfyrede effekt er over 1 MW.

  • Et nyt biomassefyret anlæg mindre end 1 MW etableres på en godkendelsespligtig virksomhed, der ikke er et fyringsanlæg. Det nye anlæg er en bi-aktivitet, og der skal udarbejdes en tillægsgodkendelse.

Endelig kan den biomassefyrede kedel udløse godkendelsespligt på et naturgasfyret kraftvarmeanlæg under 5 MW. Herved bliver den biomassefyrede kedel også godkendelsespligtig.

Miljøgodkendelsen regulerer driften af anlægget, hvorimod brændeovnsbekendtgørelsen især er en form for produktgodkendelse, inden anlægget tages i brug, hvor anlægget skal have en prøvningsattest. Hvis der ændres væsentligt i anlægget, skal det dog have en fornyet prøvningsattest.