Regler for halmfyr

Halmfyr er brændekedler, der fyres med halm, og som ofte anvendes på gårdejendomme.

Halmfyr er omfattet af de samme krav som brændekedler. Det vil i praksis sige, at halmfyr kun kan installeres, hvis der samtidig etableres rensning. 

Halmfyr skal ligesom brændekedler have en prøvningsattest, når de installeres, der skal overholde grænseværdierne i brændeovnsbekendtgørelsen

For at forebygge eventuelle nabogener er der ved installation af nye halmfyr i landzone indført supplerende krav om hhv. iltstyring, der er med til at sikre en god forbrænding, samt gennemførelse af en såkaldt OML-beregning, hvis halmfyret ønskes etableret inden for en vis afstand til nærmeste nabo. OML-beregningen skal sikre etablering af en tilstrækkeligt høj skorsten og dermed forebygge røggener hos naboer. Medmindre der er etableret andre renseforanstaltninger for partikler, skal de største nye halmfyr over 500 kW desuden have installeret en cyklon, der fanger de største, grove partikler. 

bilag 3 til bekendtgørelsen fremgår grænseværdier og målemetoder for halmfyr.