Få svar på dine spørgsmål om ejerskifteordningen

I de følgende svar benævnes kun brændeovne, men de nye regler omfatter både brændeovne og pejseindsatse. Alle svar er vejledende.

Generelle spørgsmål

Hvad skal du som brændeovnsejer gøre?

Selvbetjeningslink og indsendelse af dokumentation

Dokumentation