Få svar på dine spørgsmål om ejerskifteordningen

I de følgende svar benævnes kun brændeovne, men reglerne omfatter både brændeovne og pejseindsatse. Alle svar er vejledende.

Generelle spørgsmål

Hvad skal du som brændeovnsejer gøre?

Selvbetjeningslink og indsendelse af dokumentation

Dokumentation