Brændeovn

Tjek din brændeovn, når du køber bolig

En gammel brændeovn forurener op til fem gange så meget som en moderne ovn. Jo mere moderne en model, jo bedre er det for miljøet og også for din sundhed.

Derfor bliver du som boligkøber fra den 1. august 2021 forpligtet til at oplyse, om der står en brændeovn eller en pejseindsats i den bolig, du har købt.

Indberetning af oplysninger om produktionsåret skal ske i forbindelse med tinglysningen af skødet. Den skal ske digitalt via www.tinglysning.dk. Efter tinglysningen modtager du et brev fra Miljøstyrelsen via Digital Post. Brevet fra Miljøstyrelsen indeholder information om mulighederne for at dokumentere ovnens alder og skal besvares inden 6 eller 12 måneder. 

Skift eller skrot en gammel ovn?

Hvis ovnen er produceret før 2003, bliver det lovpligtigt fra den 1. august 2021 at skifte eller skrotte brændeovnen eller pejseindsatsen. Det skal ske senest 12 måneder efter, du har overtaget boligen. Og du skal have indberettet dette digitalt til Miljøstyrelsen via det brev, du modtager med Digital Post.

Der er en række undtagelser fra dette krav, som du kan læse om længere nede på siden.

Der er i alt ca. 700.000 brændeovne i Danmark. Ca. 260.000 af dem skønnes at være produceret før 2003.

Bemærk i øvrigt, at skrotningspuljen er opbrugt, og det derfor ikke længere er muligt at søge om skrotningspræmie. 

Nyt om leveringsforsinkelser på brændeovne og pejseindsatse

I forbindelse med forsyningsvanskeligheder på flere produkter, høje prisstigninger på særligt energi samt krigen i Ukraine, er leveringstiderne for brændeovne og pejseindsatse øget markant.

For at imødegå disse vanskeligheder har Miljøministeren den 30. september 2022 meddelt Miljøstyrelsen mulighed for i visse tilfælde at dispensere fra 12-måneders fristen for udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne og pejseindsatse produceret før 1. januar 2003, jf. ejerskiftebekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Miljøstyrelsen kan give dispensation i 12 måneder fra datoen, hvor udskiftning eller nedlæggelse skulle være sket, når det i form af kvittering for køb af ny brændeovne eller pejseindsats med oplysning om forventet leveringsdato kan dokumenteres, at udskiftningen ikke er sket inden for den oprindelige frist på 12 måneder som følge af leveringsproblemer. 

Du kan søge om dispensation ved at sende en mail til Obfuscated Email med dokumentation for køb af brændeovn eller pejseindsats samt for leveringsdato. Husk at angive dit journalnummer (J.nr.) i dispensationsanmodningen.

Miljøstyrelsen har mulighed for at give dispensation i forbindelse med leveringsforsinkelser fra den 30. september 2022 til og med den 31. december 2023. 

Der gives ikke dispensation til, at fristen kan forlænges ved nedlæggelse af brændeovne eller pejseindsatse i tilfælde, hvor leveringsforsinkelse ikke kan dokumenteres.

Jeg har købt bolig med en brændeovn produceret efter 1. januar 2003

Hvis boligen indeholder en brændeovn fra efter 1. januar 2003, skal du som ny boligejer dokumentere brændeovnens alder. Det kan du gøre ved at indsende:

• en prøvningsattest eller
• dokumentation for svanemærkning eller
• Miljøstyrelsens erklæring om vurdering af produktionsåret underskrevet af skorstensfejeren eller en anden fagperson eller
• en såkaldt overensstemmelsesvurdering.

Dokumentationen skal indsendes inden for 6 måneder efter, du har overtaget boligen. Dokumentationen skal sendes til Miljøtyrelsen via brevet, du modtager med Digital Post kort efter tinglysningen. Se eksempel på en prøvningsattest og skabelonen til Miljøstyrelsens erklæring.  Se listen over svanemærkede brændeovne og den historiske liste over tidligere svanemærkede brændeovne

Du kan læse mere om dokumentationsmulighederne her.

Husk
Har du købt bolig?

Jeg har købt bolig med en brændeovn produceret før 1. januar 2003

Du skal senest 12 måneder efter, du har overtaget boligen, have udskiftet eller nedlagt brændeovnen. Og du skal have indberettet dette digitalt til Miljøstyrelsen via det brev, du modtager med Digital Post.

Du kan læse mere om, hvordan du udskifter eller nedlægger en brændeovn eller pejseindsats her

Hvad sker der, hvis du ikke overholder reglerne i ejerskifteordningen?

Konsekvensen afhænger af, om der er tale om manglende indberetning af oplysninger eller om manglende udskiftning/skrotning inden for tidsfristen.

Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn. Miljøstyrelsen vil i første omgang indskærpe, at du skal leve op til kravene om indberetning af oplysninger om brændeovnen inden for 12 måneder efter overtagelse af boligen. Derefter kan Miljøstyrelsen pålægge dig ugentlige administrative tvangsbøder.

Jeg kender ikke alderen på brændeovnen

Du kan kontakte din skorstensfejer og evt. sælger af boligen i forbindelse med at fastslå produktionsåret for din brændeovn. 

Undersøg brændeovnen

Det er ikke altid nemt at finde ud af, hvor gammel en brændeovn er. Især hvis den er fra før 2008, hvor man indførte krav om prøvningsattester for alle nye brændeovne.

Kender du ikke produktionsåret for din brændeovn, skal du indsende Miljøstyrelsens erklæring om vurdering af produktionsåret til Miljøstyrelsen. Erklæringen skal være underskrevet af skorstensfejeren, brændeovnsproducenten eller en anden fagperson. Når du sender erklæringen ind til Miljøstyrelsen, skal du vedhæfte relevante dokumenter og/eller billeder, der dokumenterer vurderingen i erklæringen. Du skal senest 6 måneder efter overtagelse af boligen indsende Miljøstyrelsens erklæring via brevet, du modtager via Digital Post kort efter tinglysningen. 

Du kan læse mere om, hvilken type dokumentation du skal anvende, når brændeovnens eller pejseindsatsens produktionsår er ukendt.

Undersøg

Undtagelser fra reglen

Disse brændeovne er ikke omfattet af ordningen

Ejerskifteordningen gælder for ”visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW i form af brændeovne og pejseindsatse”. En række såkaldte fyringsanlæg er undtaget ejerskifteordningen. Dette gør sig gældende for:

 1. Antikke brændeovne produceret før 1920
 2. Brændekedler
 3. Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger
 4. Brændekomfurer opbygget på stedet
 5. Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver væsentlige konstruktionsmæssige ændringer omkring fyringsanlægget
 6. Halmfyr
 7. Kakkelovne
 8. Masseovne
 9. Pillefyr
 10. Åbne ildsteder/pejse

Derudover er brændeovne med vandtank og pilleovne, der udelukkende fyres med piller, undtaget ejerskifteordningen. 

Disse ejerskifter er ikke omfattet af ordningen

En række ejerskifter er undtaget ordningen. Du skal derfor ikke skifte din brændeovn eller pejseindsats ud, hvis:

 • Ejerskiftet sker fordi din ægtefælle er død, og at du derefter vil sidde i et uskiftet bo
 • Ejerskiftet sker ved, at din ægtefælle køber boligen ved skilsmisse
 • Ejerskiftet sker ved, at du sælger din del af boligen til en anden tinglyst medejer
 • Ejerskifte, hvor du sælger din kolonihave eller din andelsbolig
 • Ejerskifte, hvor boligkøber er en juridisk person (f.eks. et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (ApS), et interessentskab (I/S) eller en forening, en fond eller en stiftelse).

 

Hvad skal jeg som sælger være opmærksom på?

Forpligtelsen til at skifte eller skrotte ligger hos køber. Du kan som sælger stadig spille en stor rolle, hvis du finder de rigtige dokumenter til køber.

Det vil gøre deres oplevelse med at overtage huset nemmere og mere overskuelig.

Har du en brændeovn, har du måske også en prøvningsattest. Du har nemlig pligt til at opbevare den i 10 år efter købet. Læs, hvordan du muligvis kan fremskaffe en tabt prøvningsattest og få mere information om attester på brændefyringsportalen.dk.

Du kan hjælpe køber ved at finde ét eller flere af følgende dokumenter:

 • En kvittering på brændeovnen eller
 • Miljøstyrelsens erklæring om vurdering af produktionsåret fra en fagperson eller
 • En prøvningsattest, der fulgte med brændeovnen, eller
 • En overensstemmelsesvurdering fra producenten eller
 • Dokumentation for svanemærkning af brændeovnen. Hvis den er svanemærket, er den tidligst fra 2004.

Se eksempel på en prøvningsattest og skabelonen til Miljøstyrelsens erklæring. Se listen over svanemærkede brændeovne og den historiske liste over tidligere svanemærkede brændeovne

Arbejder du med brændeovne eller med at bygge, købe eller sælge boliger?

Giv dine kunder den bedste service
Hvis du gennem dit arbejde er i jævnlig kontakt med købere/sælgere af huse, kan du hjælpe os ved at gøre dem opmærksom på de nye regler. Vi har lavet en række materialer, der måske kan hjælpe dig.

Er du fx ejendomsmægler, kan du downloade og printe et fakta-ark og udlevere den, når du har fremvist et hus med en ældre brændeovn. Er du skorstensfejer, kan du give dem en huskeseddel og aflevere den til relevante husejere. I sidste ende kan boligkøbere jo modtage bøder, hvis de ikke enten skifter eller skrotter brændeovnen fra før 2003, derfor giver du god service ved at gøre dem opmærksom på reglerne.

Du kan se de tilgængelige materialer her på siden.

3 skyer

Materialer

Skabelon til Miljøstyrelsens erklæring om vurdering af produktionsår for brændeovn eller pejseindsats.

Download skabelon med adressefelt 

Dowload skabelon uden adressefelt

Arbejder du med brændeovne og sidder stadig inde med spørgsmål?
Så læs vores dokument med spørgsmål og svar til fagpersoner.

Download dokument

I de følgende svar benævnes kun brændeovne, men de nye regler omfatter både brændeovne og pejseindsatse. Alle svar er vejledende.

Generelle spørgsmål

Bekendtgørelsen og dermed ejerskifteordningen træder i kraft d. 1. august 2021. Pligten til at indberette oplysninger om brændeovne ved tinglysning gælder fra 1. august og derefter.

Bekendtgørelsen indeholder de nærmere regler for ejerskifteordningen. Du kan se bekendtgørelsen her

Loven danner grundlaget for den bekendtgørelse, der skal regulere området. Loven kan læses her. Bekendtgørelsen kan læses på Retsinformation

Der er i alt ca. 700.000 brændeovne i Danmark. Ca. 260.000 af dem skønnes at være produceret før 2003 og bliver omfattet af den nye ordning, når boliger skifter ejer. Det forventes, at 12.000 brændeovne ekstra vil blive udskiftet det første år med den nye ordning, og at der kommer 43.000 ekstra udskiftninger som følge af loven frem mod 2027.

En gammel brændeovn forurener op til fem gange så meget som en moderne ovn. Det vil derfor have stor betydning for den samlede danske partikelforurening, at de ældste brændeovne udskiftes. Men jo nyere model, jo bedre!

Tidsfristerne (på enten seks eller 12 måneder) vil som udgangspunkt tælle fra overtagelsestidspunktet, men der er to undtagelser. Den første undtagelse er for auktionsskøder, hvor tidsfristerne tæller fra tinglysningstidspunktet (der er altid en frist på 12 måneder for auktionsskøder). Den anden undtagelse er i boligsalg, hvor tinglysning sker efter overtagelse af den nye bolig. Her vil tidsfristerne også tælle fra tinglysningstidspunktet.

Hvis du er omfattet ejerskifteordningen og ikke er tilmeldt Digital Post fra det offentlige, vil du modtage et brev med posten fra Miljøstyrelsen.

Skrotningspuljen er opbrugt, og det er ikke længere muligt at søge om skrotningspræmie. Alle udgifter, der opstår i forbindelse med indberetning eller indsendelse af dokumentation, skal betales af boligkøber. 

Hvad skal du som brændeovnsejer gøre?

Nej.

Pligten til at udskifte eller nedlægge brændeovne fra før 1. januar 2003 gælder udelukkende ved salg/køb af bolig. Du skal kun skifte eller nedlægge din brændeovn, hvis den er produceret før 1. januar 2003 og er tinglyst den 1. august 2021 eller derefter.

Du kan læse mere om, hvordan du udskifter eller nedlægger din brændeovn eller pejseindsats her

Du skal som boligkøber på tidspunktet for tinglysningen indberette oplysninger om brændeovnen til Tinglysningsretten. Det skal altså ske via den digitale tingbog. Derefter modtager du et brev fra Miljøstyrelsen med Digital Post, der indeholder yderligere information om muligheder for dokumentation og indberetning.

JA!

Hvis boligen indeholder en brændeovn fra efter 1. januar 2003, skal du som boligejer dokumentere brændeovnens alder:

Dokumentationen skal indsendes inden for 6 måneder efter, du har fået adgang (overtagelsestidspunktet) til boligen.

Du kan læse mere om dokumentationstyperne her

Du skal senest 12 måneder efter, du har fået adgang til boligen (adkomst) have udskiftet eller nedlagt brændeovnen. Og du skal have indberettet det digitalt til Miljøstyrelsen.

Du kan altid kontakte din skorstensfejer eller anden fagperson, som kan hjælpe dig med at fastslå produktionsåret. Det vil også være en god idé at undersøge, om sælgeren af boligen kan være behjælpelig med at fastslå alderen.

Hvis du ikke kender produktionsåret og heller ikke har en prøvningsattest, dokumentation for svanemærkning eller overensstemmelsesvurdering til brændeovnen eller pejseindsatsen, skal du bede en skorstensfejer eller anden fagperson om at vurdere produktionsåret og underskrive Miljøstyrelsens erklæring om vurdering af produktionsåret. Den underskrevne erklæring skal derefter sendes ind til Miljøstyrelsen.  

Nej, montering af partikelfilter fritager ikke boligkøber fra ordningen.

Miljøstyrelsen vurderer, at der er en lovende udvikling i gang ift. at udvikle effektive filtre med en god partikeleffekt. De først filtre designet til brændeovne er ved at blive introduceret på det danske marked, og vi er ved at undersøge, om og hvordan filtre evt. kan indgå som en del af fremtidens regulering af forurening fra brændeovne. I takt med at der kommer erfaringer med filteret fra praksis, vil et partikelfilter fremtidigt kunne blive en løsning - også i ejerskifteordningen.

Boligkøber skal indberette og/eller indsende dokumentation for hver brændeovn i den nye bolig. Indberetning og/eller indsendelse af dokumentation skal ske samlet til Miljøstyrelsen via Digital Post og et selvbetjeningslink, som vi sender til dig. Der vil være en samlet tidsfrist, som står angivet i brevet, du har modtaget med Digital Post.

Konsekvensen afhænger af, om der er tale om manglende indberetning af oplysninger eller manglende udskiftning inden for tidsfristen. Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn.

Hvis den, der overtager boligen, ikke lever op til kravene om indberetning af oplysninger om brændeovnen inden for de fastsatte tidsfrister, vil Miljøstyrelsen i første omgang indskærpe den manglende overholdelse over for boligkøber. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan Miljøstyrelsen pålægge boligkøber ugentlige administrative tvangsbøder.

Boligkøber straffes med en bøde, hvis man undlader at udskifte eller nedlægge sin gamle brændeovn fra før 1. januar 2003. Det skal ske inden for 12 måneder efter, at man har fået adgang til boligen.

Ejerskifteordningen gælder for ”visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW i form af brændeovne og pejseindsatse”.

En række fyringsanlæg er undtaget ejerskifteordningen. Dette gør sig gældende for:

 1. Antikke brændeovne produceret før 1920
 2. Brændekedler
 3. Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger
 4. Brændekomfurer opbygget på stedet
 5. Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver væsentlige konstruktionsmæssige ændringer omkring fyringsanlægget.
 6. Halmfyr
 7. Kakkelovne
 8. Masseovne
 9. Pillefyr
 10. Åbne ildsteder/pejse

Derudover er brændeovne med vandtank og pilleovne, der udelukkende fyres med piller, undtaget ejerskifteordningen.

Fyringsanlæg, der ikke anvender fast brændsel, f.eks. biopejse, er ikke omfattet af bekendtgørelsen. 

En række ejerskifter er undtaget ordningen.

Du skal derfor ikke skifte din brændeovn ud, hvis:

 • Ejerskiftet sker fordi din ægtefælle er død, og at du derefter vil sidde i et uskiftet bo
 • Ejeskiftet sker ved, at din ægtefælle køber boligen ved skilsmisse
 • Ejerskiftet sker ved, at du sælger din del af boligen til en anden tinglyst medejer
 • Ejerskifte, hvor du sælger din kolonihave eller din andelsbolig
 • Ejerskifte, hvor erhververen er en juridisk person*

* Definition af en juridisk person: En juridisk person er en retlig enhed, der kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på linje med fysiske personer. En juridisk person er f.eks. et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (ApS), et interessentskab (I/S) eller en forening, en fond og en stiftelse.

En brændeovn er nedlagt, når den er frakoblet skorstenen. En pejseindsats er nedlagt, når den er frakoblet skorstenen.

Det er ikke tilstrækkeligt at afmelde brændeovnen hos skorstensfejeren eller bare stoppe med at bruge brændeovnen. Til gengæld må du godt opbevare din brændeovn eller pejseindsats på ejendommen, så længe den ikke er koblet til en skorsten.

Du kan læse mere om udskiftning og nedlæggelse af brændeovne og pejseindsatse her

Indmurede pejseindsatse er kun undtaget ejerskifteordningen i meget få tilfælde, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver så omfattende konstruktions- og/eller bygningsmæssige ændringer, at det nødvendiggør en betydelig indsats fra bygningshåndværkere og deraf følgende omkostninger for erhververen.

Miljøstyrelsen vurderer, at omkostningerne for at udskifte eller nedlægge en pejseindsats skal overstige 20.000 DKK (eksklusiv prisen for pejseindsatsen) før, den kan undtages. Prisvurderingen bør baseres på, at der udskiftes til en model af tilsvarende størrelse og bør afspejle en minimumsløsning, hvor evt. dimensionering/tilpasning af skorsten ikke indgår. Prisvurderingen bør foretages af en relevant fagperson. Miljøstyrelsen gør ikke krav om at se vurderingen men anbefaler, at boligkøber opbevarer dokumentationen for prisvurderingen.

Miljøstyrelsen er opmærksom på, at leveringstiderne for brændeovne og pejseindsatse for tiden er længere end sædvanligt bl.a. som følge af krigen i Ukraine, forsyningssituationen og de meget høje prisstigninger på særligt energi.

For at imødegå disse vanskeligheder har Miljøministeren den 30. september 2022 meddelt Miljøstyrelsen mulighed for i visse tilfælde at dispensere fra 12-måneders fristen for udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne og pejseindatse produceret før 1. januar 2003, jf. ejerskiftebekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Miljøstyrelsen kan give dispensation i 12 måneder fra datoen, hvor udskiftning eller nedlæggelse skulle være sket, når det i form af kvittering for køb af ny brændeovne eller pejseindsats med oplysning om forventet leveringsdato kan dokumenteres, at udskiftningen ikke er sket inden for den oprindelige frist på 12 måneder som følge af leveringsproblemer.

Du kan søge om dispensation ved at sende en mail til Obfuscated Email med dokumentation for køb af brændeovn eller pejseindsats samt for leveringsdato. Husk at angive dit journalnummer (J.nr.) i dispensationsanmodningen.

Miljøstyrelsen har mulighed for at give dispensation i forbindelse med leveringsforsinkelser fra den 30. september 2022 til og med den 31. december 2023.

Der gives ikke dispensation til, at fristen kan forlænges ved nedlæggelse af brændeovne eller pejseindsatse i tilfælde, hvor leveringsforsinkelse ikke kan dokumenteres.

Selvbetjeningslink og indsendelse af dokumentation

Du skal som boligkøber på tidspunktet for tinglysningen indberette oplysninger om brændeovnen til Tinglysningsretten. Det skal altså ske via den digitale tingbog. Derefter modtager du et brev fra Miljøstyrelsen via Digital Post, der indeholder yderligere information om muligheder for dokumentation og indberetning.

Indberetning og indsendelse af dokumentation skal ske digitalt til Miljøstyrelsen via Digital Post og et selvbetjeningslink. Du vil kort tid efter tinglysning af skødet modtage et brev fra Miljøstyrelsen med Digital Post, hvor du kan finde selvbetjeningslinket og læse mere.

Har du problemer med at få selvbetjeningslinket i brevet, du har modtaget via Digital Post, til at virke, kan du med fordel hente brevet ned på din computer og derefter åbne brevet med en PDF-fremviser. Løser dette ikke dit problem, kan du evt. ringe til Miljøstyrelsens Informationscenter. 

Miljøstyrelsens Informationscenters telefonnummer er +45 72 54 44 66.

Bemærk at selvbetjeningslinket kun virker én gang. Når du først har indberettet eller indsendt dokumentation, kan dette ikke gøres gennem selvbetjeningslinket igen. 

Hvis der ved en fejl er blevet tinglyst en brændeovn eller pejseindsats på den nyindkøbte ejendom, kan du skrive en mail til Obfuscated Email

Når du er logget ind på selvbetjeningslinket, går du længere ned på siden, indtil du kan se spørgsmålet "Er oplysningerne, der er angivet ved tinglysning stadig de rigtige?". Her markere du "Nej", hvorefter der nedenunder dukker de tre brændeovnskategorier op:

 • Er der en eller flere brændeovne eller pejseindsatse produceret før 1. januar 2003 på ejendommen?
 • Er der en eller flere brændeovne eller pejseindsatse produceret efter 1. januar 2003 på ejendommen?
 • Er der en eller flere brændeovne eller pejseindsatse med ukendt alder på ejendommen?

Når du har valgt den rigtige brændeovnskategori, kan du indsende indberetningen om udskiftning eller nedlæggelse af brændeovnen eller pejseindsatsen eller indsende dokumentationen for produktionsåret. 

Du kan også læse nedenstående vejledninger:

 

Indberetning og dokumentation skal sendes ind til Miljøstyrelsen via selvbetjeningslinket, du har modtaget med Digital Post. 

Er du i tvivl, om Miljøstyrelsen har modtaget dokumentationen, kan du undersøge, om du har modtaget en kvittering for indsendelse af dokumentationen med Digital Post.  

Er din brændeovn eller pejseindsats produceret før 1. januar 2003, kan du følge denne vejledning for at få mulighed for at vælge udskiftning eller nedlæggelse. 

Er din brændeovn eller pejseindsats ikke produceret før 1. januar 2003, men du ønsker stadig at udskifte eller nedlægge denne, kan du sende oplysningerne ind via mail til Obfuscated Email. Husk at noter dit journalnummer (j.nr.). 

Har du ikke mulighed for via selvbetjeningslinket at vælge, at du vil indsende dokumentation for produktionsåret for din brændeovn eller pejseindsats produceret efter 1. januar 2003, kan du følge denne vejledning

Hvis du ikke er tilmeldt Digital Post fra det offentlige, skal du udfylde og indsende en blanket til Miljøstyrelsen. 

Du kan finde blanketterne nedenfor. 

Blanket for brændeovne og pejseindsatse produceret før 1. januar 2003

Blanket for brændeovne og pejseindsatse produceret efter 1. januar 2003

Blanket for brændeovne og pejseindsatse med ukendt produktionsår

Du skal bruge en blanket per brændeovn eller pejseindsats. Har du brændeovne eller pejseindsatse i forskellige aldersgrupper, skal du udfylde og indsende flere blanketter. 

 

Dokumentation

En prøvningsattest er et dokument, der viser, at brændeovnen overholder kravene i brændeovnsbekendtgørelsen. Kravet om prøvningsattester blev indført i 2008, og du kan læse mere om dem på Miljøstyrelsens hjemmeside. Er du ikke i besiddelse af en prøvningsattest, kan du kontakte forhandleren eller producenten af brændeovnen.

Fra den 1. januar 2022 vil der for nye brændeovne, der bringes i omsætning, være et krav om en såkaldt overensstemmelsesvurdering. Det er en vurdering af overensstemmelse med kravene i EU forordning 2015/1185. En overensstemmelsesvurdering skal være at finde på producenternes, producenternes repræsentanters og importørers frit tilgængelige websider.

Du kan altid kontakte din skorstensfejer, som kan hjælpe dig med at fastslå et produktionsår. Det vil også være en god ide at undersøge om sælger af boligen kan være behjælpelig med at vurdere alderen.

Kender du ikke produktionsåret for brændeovnen eller pejseindsatsen, og sidder du ikke inde med en prøvningsattest, dokumentation for svanemærkning (de nuværende eller historisk svanemærkede ovne) eller en overensstemmelsesvurdering/overensstemmelseserklæring, skal du anvende Miljøstyrelsens erklæring om vurdering af produktionsår for brændeovn eller pejseindsats. Du skal have en skorstensfejer eller en anden fagperson til at underskrive Miljøstyrelsens erklæring, før den kan sendes ind til Miljøstyrelsen.  

Det er ikke altid nemt at finde ud af, hvor gammel brændeovnen er. Især hvis den er fra før 2008. I 2008 indførte man nemlig et krav om såkaldte prøvningsattester for alle nye brændeovne. Miljøstyrelsens erklæring skal ledsages af dokumentation, der underbygger vurderingen. Dokumentationen kan f.eks. være i form af et mærkat bag på ovnen, som der findes på visse ovne. Hvis der er et mærkat på brændeovnen, kan du henvende dig til f.eks. producenten, der muligvis kan hjælpe med at aldersbestemme din ovn. Et billede af mærkatet bag på ovnen med et produktionsår angivet eller en ildstedsattest kan fungere som dokumentation i forbindelse med Miljøstyrelsens erklæring. 

Miljøstyrelsen har udarbejdet et informationsark, der fortæller mere, om de forskellige dokumentationstyper, og hvad du skal gøre som boligkøber

Miljøstyrelsens erklæring skal underskrives af en skorstensfejer, producent af brændeovne/pejseindsatse, energikonsulenter eller personer og juridiske personer, der er akkrediteret af DANAK til at teste brændeovne og pejseindsatse. 

Miljøministeriet vurderer, at der vil være en mindre omkostning for boligkøber til udfyldelse af Miljøstyrelsens erklæring af en skorstensfejer eller anden fagperson. Det forventes, at vurderingen af produktionsåret maksimalt vil kræve 1-2 timers arbejde for fagpersonen. Når brændeovnen eller pejseindsatsen skal vurderes, kan det i nogle tilfælde foregå over telefon og/eller mail. I andre tilfælde vil det være nødvendigt, at fagpersonen møder fysisk op på boligkøbers adresse. Medmindre at boligkøber insisterer på det, er det ikke hensigten, at fagpersonen skal udføre et arbejde for mere end 1.000-2.000 kr. for at kunne vurdere produktionsåret med sikkerhed.

Du kan se, om din brændeovn eller pejseindsats er eller har været svanemærket på en af følgende lister: listen over svanemærkede brændeovne og den historiske liste over tidligere svanemærkede brændeovne

Fremgår din brændeovn eller pejseindsats på en af listerne for svanemærkede brændeovne og pejseindatse, kan du vedhæfte listen med markering af navnet på din ovn eller et billede af navnet på din ovn på listen.