Brændeovn

Tjek din brændeovn, når du køber bolig

En gammel brændeovn forurener op til fem gange så meget som en moderne ovn. Jo mere moderne en model, jo bedre er det for miljøet og også for din sundhed.

Derfor bliver du som boligkøber fra den 1. august forpligtet til at oplyse, om der står en brændeovn eller en pejseindsats i den bolig, du har købt.

Indberetning af oplysningen skal ske i forbindelse med tinglysningen af skødet. Den skal ske digitalt via www.tinglysning.dk. Efter indberetningen modtager du et brev fra Miljøstyrelsen i e-boks. Brevet indeholder yderligere information om mulighederne for at dokumentere ovnens alder og fristen for at gøre dette.

Skift eller skrot en gammel ovn?

Hvis ovnen er produceret før 2003 bliver det lovpligtigt fra den 1. august 2021 at skifte eller skrotte brændeovnen/pejseindsatsen.

Det skal ske senest 12 måneder, efter du har overtaget boligen. Og du skal have indberettet dette digitalt til Miljøstyrelsen.

Der er en række undtagelser fra dette krav, som du kan læse om længere nede på siden.

Der er i alt ca. 700.000 brændeovne i Danmark. Ca. 260.000 af dem skønnes at være produceret før 2003.

Bemærk i øvrigt, at skrotningspuljen er opbrugt, og det derfor ikke længere er muligt at søge om skrotningspræmie. 

Jeg har købt bolig med en brændeovn produceret efter 1. januar 2003

Hvis boligen indeholder en brændeovn fra efter 1. januar 2003, skal du som ny boligejer dokumentere brændeovnens alder. Det kan du gøre ved at indsende:

• en prøvningsattest eller
• dokumentation for svanemærkning eller
• en underskrevet erklæring om vurdering af produktionsåret fra skorstensfejeren eller en anden fagperson eller
• en såkaldt overensstemmelsesvurdering.

Dokumentationen skal indsendes inden for 6 måneder efter, du har overtaget boligen. Se eksempel på en prøvningsattest og skabelonen til erklæring om vurdering af produktionsår.  Se listen over svanemærkede brændeovne og den historiske liste over tidligere svanemærkede brændeovne

Husk
Har du købt bolig?

Jeg har købt bolig med en brændeovn produceret før 1. januar 2003

Du skal senest 12 måneder efter, du har overtaget boligen, have udskiftet eller nedlagt brændeovnen. Og du skal have indberettet det digitalt til Miljøstyrelsen via e-boks.

Hvad sker der, hvis du ikke overholder reglerne i ejerskifteordningen?

Konsekvensen afhænger af, om der er tale om manglende indberetning af oplysninger eller om manglende udskiftning/skrotning inden for tidsfristen.

Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn. Miljøstyrelsen vil i første omgang indskærpe, at du skal leve op til kravene om indberetning af oplysninger om brændeovnen inden for 12 måneder efter overtagelse af boligen. Derefter kan Miljøstyrelsen pålægge dig ugentlige administrative tvangsbøder.

Jeg kender ikke alderen på brændeovnen

Du kan altid kontakte din skorstensfejer, som kan hjælpe dig med at fastslå produktionsåret. Det vil også være en god idé at undersøge, om sælgeren af boligen kan være behjælpelig med at fastslå alderen. 

Undersøg brændeovnen

Det er ikke altid nemt at finde ud af, hvor gammel en brændeovn er. Især hvis den er fra før 2008. I 2008 indførte man nemlig et krav om såkaldte prøvningsattester for alle nye brændeovne.

Ellers kan man på visse ovne bag på finde oplysningerne om produktionsåret. Hvis der er et mærke på brændeovnen, kan du desuden henvende dig til en forhandler eller en producent, der muligvis kan hjælpe dig med at aldersbestemme din ovn. I de meget få tilfælde hvor man simpelthen ikke kan bestemme alderen på ovnen, skal man indsende en erklæring om vurdering af produktionsåret underskrevet af skorstensfejeren. Du skal senest 6 måneder efter overtagelse af boligen indsende erklæringen. 

Undersøg

Undtagelser fra reglen

Disse brændeovne er ikke omfattet af ordningen

Ejerskifteordningen gælder for ”visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW i form af brændeovne og pejseindsatse”. En række såkaldte fyringsanlæg er undtaget ejerskifteordningen. Dette gør sig gældende for:

 1. Antikke brændeovne produceret før 1920
 2. Brændekedler
 3. Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger
 4. Brændekomfurer opbygget på stedet
 5. Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver væsentlige konstruktionsmæssige ændringer omkring fyringsanlægget
 6. Halmfyr
 7. Kakkelovne
 8. Masseovne
 9. Pillefyr
 10. Åbne ildsteder/pejse

Disse ejerskifter er ikke omfattet af ordningen

En række ejerskifter er undtaget ordningen. Du skal derfor ikke skifte din brændeovn eller pejseindsats ud, hvis:

 • Ejerskiftet sker fordi din ægtefælle er død, og at du derefter vil sidde i et uskiftet bo
 • Ejerskiftet sker ved, at din ægtefælle køber boligen ved skilsmisse
 • Ejerskiftet sker ved, at du sælger din del af boligen til en anden tinglyst medejer
 • Ejerskifte, hvor du sælger din kolonihave eller din andelsbolig
 • Ejerskifte, hvor boligkøber er en juridisk person (f.eks. et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (ApS), et interessentskab (I/S) eller en forening, en fond eller en stiftelse).

 

Hvad skal jeg som sælger være opmærksom på?

Forpligtelsen til at skifte eller skrotte ligger hos køber. Du kan som sælger stadig spille en stor rolle, hvis du finder de rigtige dokumenter til køber.
Det vil gøre deres oplevelse med at overtage huset nemmere og mere overskuelig.
Har du en brændeovn, har du måske også en prøvningsattest. Du har nemlig pligt til at opbevare den i 10 år efter købet. Læs, hvordan du muligvis kan fremskaffe en tabt prøvningsattest og få mere information om attester på brændefyringsportalen.dk.

Du kan hjælpe køber ved at finde ét eller flere af følgende dokumenter:

 • En kvittering på brændeovnen eller
 • En erklæring om vurdering af produktionsåret fra en fagperson eller
 • En prøvningsattest, der fulgte med brændeovnen eller
 • En overensstemmelsesvurdering fra producenten eller
 • Dokumentation for svanemærkning af brændeovnen. Hvis den er svanemærket, er den tidligst fra 2004.

Se eksempel på en prøvningsattest og skabelonen til erklæring om vurdering af produktionsår. Se listen over svanemærkede brændeovne og den historiske liste over tidligere svanemærkede brændeovne

Arbejder du med brændeovne eller med at bygge, købe eller sælge boliger?

Giv dine kunder den bedste service
Hvis du gennem dit arbejde er i jævnlig kontakt med købere/sælgere af huse, kan du hjælpe os ved at gøre dem opmærksom på de nye regler. Vi har lavet en række materialer, der måske kan hjælpe dig.

Er du fx ejendomsmægler, kan du downloade og printe et fakta-ark og udlevere den, når du har fremvist et hus med en ældre brændeovn. Er du skorstensfejer, kan du give dem en huskeseddel og aflevere den til relevante husejere. I sidste ende kan boligkøbere jo modtage bøder, hvis de ikke enten skifter eller skrotter brændeovnen fra før 2003, derfor giver du god service ved at gøre dem opmærksom på reglerne.

Du kan se de tilgængelige materialer her på siden.

3 skyer

Materialer

Skabelon til erklæring om vurdering af produktionsår for brændeovn eller pejseindsats.

Download skabelon

Arbejder du med brændeovne og sidder stadig inde med spørgsmål?
Så læs vores dokument med spørgsmål og svar til fagpersoner.

Download dokument

I de følgende svar benævnes kun brændeovne, men de nye regler omfatter både brændeovne og pejseindsatse. Alle svar er vejledende.

Generelle spørgsmål

Bekendtgørelsen og dermed ejerskifteordningen træder i kraft d. 1. august 2021. Pligten til at indberette oplysninger om brændeovne ved tinglysning gælder fra 1. august og derefter.

Bekendtgørelsen indeholder de nærmere regler for ejerskifteordningen. Du kan se bekendtgørelsen her

Loven danner grundlaget for den bekendtgørelse, der skal regulere området. Loven kan læses her. Bekendtgørelsen kan læses på Retsinformation

Der er i alt ca. 700.000 brændeovne i Danmark. Ca. 260.000 af dem skønnes at være produceret før 2003 og bliver omfattet af den nye ordning, når boliger skifter ejer. Det forventes, at 12.000 brændeovne ekstra vil blive udskiftet det første år med den nye ordning, og at der kommer 43.000 ekstra udskiftninger som følge af loven frem mod 2027.

En gammel brændeovn forurener op til fem gange så meget som en moderne ovn. Det vil derfor have stor betydning for den samlede danske partikelforurening, at de ældste brændeovne udskiftes. Men jo nyere model, jo bedre!

Tidsfristerne (på enten seks eller 12 måneder) vil som udgangspunkt tælle fra overtagelsestidspunktet, men der er to undtagelser. Den første undtagelse er for auktionsskøder, hvor tidsfristerne tæller fra tinglysningstidspunktet (der er altid en frist på 12 måneder for auktionsskøder). Den anden undtagelse er i boligsalg, hvor tinglysning sker efter overtagelse af den nye bolig. Her vil tidsfristerne også tælle fra tinglysningstidspunktet.

Hvis du er omfattet ejerskifteordningen og ikke er tilmeldt digital post, skal du kontakte Miljøstyrelsen.

Skrotningspuljen er opbrugt, og det er ikke længere muligt at søge om skrotningspræmie. Alle udgifter, der opstår i forbindelse med indberetning eller indsendelse af dokumentation, skal betales af boligkøber. 

Hvad skal du som brændeovnsejer gøre?

Nej.

Pligten til at udskifte eller nedlægge brændeovne fra før 1. januar 2003 gælder udelukkende ved salg/køb af bolig. Du skal kun skifte eller nedlægge din brændeovn, hvis den er produceret før 1. januar 2003 og er tinglyst den 1. august 2021 eller derefter.

Du skal som boligkøber på tidspunktet for tinglysningen indberette oplysninger om brændeovnen til Tinglysningsretten. Det skal altså ske via den digitale tingbog. Derefter modtager du et brev fra Miljøstyrelsen i e-boks, der indeholder yderligere information om muligheder for dokumentation og indberetning.

Har du problemer med at få selvbetjeningslinket i brevet, du har modtaget i e-boks, til at virke, så kan du evt. maile eller ringe til Miljøstyrelsens Informationscenter. 

Miljøstyrelsens Informationscenters e-mail er Obfuscated Email, og telefonnummeret er 72 54 44 66.

JA!

Hvis boligen indeholder en brændeovn fra efter 1. januar 2003, skal du som boligejer dokumentere brændeovnens alder:

Dokumentationen skal indsendes inden for 6 måneder efter, du har fået adgang (overtagelsestidspunktet) til boligen.

Du skal senest 12 måneder efter, du har fået adgang til boligen (adkomst) have udskiftet eller nedlagt brændeovnen. Og du skal have indberettet det digitalt til Miljøstyrelsen.

Du kan altid kontakte din skorstensfejer eller anden fagperson, som kan hjælpe dig med at fastslå produktionsåret. Det vil også være en god idé at undersøge, om sælgeren af boligen kan være behjælpelig med at fastslå alderen.

Nej, montering af partikelfilter fritager ikke boligkøber fra ordningen.

Miljøstyrelsen vurderer, at der er en lovende udvikling i gang ift. at udvikle effektive filtre med en god partikeleffekt. De først filtre designet til brændeovne er ved at blive introduceret på det danske marked, og vi er ved at undersøge, om og hvordan filtre evt. kan indgå som en del af fremtidens regulering af forurening fra brændeovne. I takt med at der kommer erfaringer med filteret fra praksis, vil et partikelfilter fremtidigt kunne blive en løsning - også i ejerskifteordningen.

Boligkøber skal indberette og/eller indsende dokumentation for hver brændeovn i den nye bolig. Indberetning og/eller indsendelse af dokumentation skal ske samlet til Miljøstyrelsen via e-boks og et selvbetjeningslink, som vi sender til dig. Der vil være en samlet tidsfrist, som står angivet i brevet i e-boks.

Konsekvensen afhænger af, om der er tale om manglende indberetning af oplysninger eller manglende udskiftning inden for tidsfristen. Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn.

Hvis den, der overtager boligen, ikke lever op til kravene om indberetning af oplysninger om brændeovnen inden for de fastsatte tidsfrister, vil Miljøstyrelsen i første omgang indskærpe den manglende overholdelse over for boligkøber. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan Miljøstyrelsen pålægge boligkøber ugentlige administrative tvangsbøder.

Boligkøber straffes med en bøde, hvis man undlader at udskifte eller nedlægge sin gamle brændeovn fra før 1. januar 2003. Det skal ske inden for 12 måneder efter, at man har fået adgang til boligen.

Ejerskifteordningen gælder for ”visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW i form af brændeovne og pejseindsatse”.

En række fyringsanlæg er undtaget ejerskifteordningen. Dette gør sig gældende for:

 1. Antikke brændeovne produceret før 1920
 2. Brændekedler
 3. Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger
 4. Brændekomfurer opbygget på stedet
 5. Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver væsentlige konstruktionsmæssige ændringer omkring fyringsanlægget.
 6. Halmfyr
 7. Kakkelovne
 8. Masseovne
 9. Pillefyr
 10. Åbne ildsteder/pejse

Derudover er pillebrændeovne også undtaget.

Fyringsanlæg, der ikke anvender fast brændsel, f.eks. biopejse, er ikke omfattet af bekendtgørelsen. 

En række ejerskifter er undtaget ordningen.

Du skal derfor ikke skifte din brændeovn ud, hvis:

 • Ejerskiftet sker fordi din ægtefælle er død, og at du derefter vil sidde i et uskiftet bo
 • Ejeskiftet sker ved, at din ægtefælle køber boligen ved skilsmisse
 • Ejerskiftet sker ved, at du sælger din del af boligen til en anden tinglyst medejer
 • Ejerskifte, hvor du sælger din kolonihave eller din andelsbolig
 • Ejerskifte, hvor erhververen er en juridisk person*

* Definition af en juridisk person: En juridisk person er en retlig enhed, der kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på linje med fysiske personer. En juridisk person er f.eks. et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (ApS), et interessentskab (I/S) eller en forening, en fond og en stiftelse.

En brændeovn er skrottet, når den er frakoblet skorstenen. En pejseindsats er skrottet, når indsatsen er taget ud af pejsen og dermed frakoblet skorstenen.

Det er ikke tilstrækkeligt at afmelde brændeovnen hos skorstensfejeren eller bare stoppe med at bruge brændeovnen. Til gengæld må du godt opbevare din brændeovn eller pejseindsats på ejendommen, så længe den ikke er koblet til en skorsten.

Indmurede pejseindsatse er kun undtaget ejerskifteordningen i meget få tilfælde, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver så omfattende konstruktions- og/eller bygningsmæssige ændringer, at det nødvendiggør en betydelig indsats fra bygningshåndværkere og deraf følgende omkostninger for erhververen. Miljøstyrelsen vurderer, at omkostningerne for at udskifte eller nedlægge en pejseindsats skal overstige 20.000 DKK (eksklusiv prisen for pejseindsatsen) før, den kan undtages. Prisvurderingen bør foretages af en relevant fagperson. Miljøstyrelsen gør ikke krav om at se vurderingen men anbefaler, at boligkøber opbevarer dokumentationen for prisvurderingen.

Dokumentation

En prøvningsattest er et dokument, der viser, at brændeovnen overholder kravene i brændeovnsbekendtgørelsen. Kravet om prøvningsattester blev indført i 2008, og du kan læse mere om dem på Miljøstyrelsens hjemmeside. Er du ikke i besiddelse af en prøvningsattest, kan du kontakte forhandleren eller producenten af brændeovnen.

Fra den 1. januar 2022 vil der for nye brændeovne, der bringes i omsætning, være et krav om en såkaldt overensstemmelsesvurdering. Det er en vurdering af overensstemmelse med kravene i EU forordning 2015/1185. En overensstemmelsesvurdering skal være at finde på producenternes, producenternes repræsentanters og importørers frit tilgængelige websider.

Du kan altid kontakte din skorstensfejer, som kan hjælpe dig med at fastslå et produktionsår. Det vil også være en god ide at undersøge om sælger af boligen kan være behjælpelig med at vurdere alderen.

Det er ikke altid nemt at finde ud af, hvor gammel brændeovnen er. Især hvis den er fra før 2008. I 2008 indførte man et krav om såkaldte prøvningsattester for alle nye brændeovne. På visse ovne kan man bag på finde oplysningerne om produktionsåret. Hvis der er et mærke på brændeovnen, kan du henvende dig til en forhandler eller en producent, der muligvis kan hjælpe dig med at aldersbestemme din ovn.

Du skal som boligkøber på tidspunktet for tinglysningen indberette oplysninger om brændeovnen til Tinglysningsretten. Det skal altså ske via den digitale tingbog. Derefter modtager du et brev fra Miljøstyrelsen i e-boks, der indeholder yderligere information om muligheder for dokumentation og indberetning.

Indberetning og indsendelse af dokumentation skal ske digitalt til Miljøstyrelsen via e-boks og et selvbetjeningslink. Du vil efter tinglysning af skødet modtage et brev fra Miljøstyrelsen i e-boks, hvor du kan finde selvbetjeningslinket og læse mere.

Erklæringen skal udfyldes og underskrives af en skorstensfejer, producent af brændeovne/pejseindsatse, energikonsulenter eller personer og juridiske personer, der er akkrediteret af DANAK til at teste brændeovne og pejseindsatse. Se skabelonen til erklæring om vurdering af produktionsår.

Miljøministeriet vurderer, at der vil være en mindre omkostning for boligkøber til vurdering af produktionsåret for en brændeovn. Det forventes, at vurderingen af produktionsåret maksimalt vil kræve 1-2 timers arbejde for fagpersonen. Når brændeovnen eller pejseindsatsen skal vurderes, kan det i nogle tilfælde foregå over telefon og/eller mail. I andre tilfælde vil være nødvendigt, at fagpersonen møder fysisk op på boligkøbers adresse. Medmindre at boligkøber insisterer på det, er det ikke hensigten, at fagpersonen skal udføre et arbejde for mere end 1.000-2.000 kr. for at kunne vurdere produktionsåret med sikkerhed.