Hvordan får jeg talt med min nabo om brænderøg?

I nogle tilfælde kan problemer med røg fra brændefyring klares med en dialog med naboen

Hvis du er generet af dine naboens brænderøg, kan problemet muligvis løses gennem dialog med din nabo. Måske kan røggenerne mindskes ved at naboen anvender sit fyringsanlæg på en lidt anden måde. Her er nogle gode tips til at få samtalen i gang:

 1. Lad tvivlen komme naboen til gode.
  Måske er naboen slet ikke klar over, at han fyrer på en måde, der forurener og generer dig. Og måske vil han hellere end gerne ændre på sin måde at fyre på, hvis han får det at vide.

 2. Fortæl hvordan du har det.
  Mange vælger at tie stille om, at røgen generer – eller nøjes med at brokke sig til andre naboer. Det løser ikke problemet. Men det kan dialog til gengæld ofte – så start med at snakke med den nabo, hvis brænderøg generer, for at finde en løsning.

 3. Tænk over, hvordan du siger det.
  Sæt dig i naboens sted – hvordan vil du selv opleve det, hvis han eller hun kom til dig med kritik? Husk også at du oftest kommet længst ved at tale roligt uden aggression. 

 4. Find en positiv vinkel.
  Din nabo er et menneske som alle andre. Find frem til noget, I begge interesserer jer for – for eksempel haven – eller giv positive tilkendegivelser om en ting, naboen har gjort – så starter I på en positiv baggrund. 

 5. Hold hovedet koldt.
  Vær høflig og rolig, selv hvis naboen viser temperament eller er urimelig i dine øjne. Undgå at give tilbage af samme skuffe – det vil kun forværre konflikten. Målet er at finde en løsning på røgen i god tone, så du ikke behøver at have besvær med at starte en sag hos kommunen.

 6. Foreslå din nabo at følge de fire enkle fyringsråd.
  De har stor betydning for udviklingen af brændeovnsrøg. Læs om god fyringsteknik. 

Kilde: Råd 1-5 er bearbejdet på grundlag af artikel på Bolius.dk