Træbriketter

Træbriketter er findelt træ – ofte bark eller affald fra træindustrien – der er presset hårdt sammen til en lukket struktur.

Almindeligt brænde har porer, hvor gasserne og vanddamp kan bevæge sig ud af træet. Den lukkede struktur betyder, at træbriketter er vanskelige at fyre miljømæssigt korrekt med.

Der findes meget få undersøgelser af emissioner fra fyring i brændeovne med træbriketter i forhold til fyring med brænde. Af de få undersøgelser der findes, er det primært en stor undersøgelse udført i Tyskland. Her er fyring med forskellige typer brænde, samt flere typer træ- og barkbriketter blevet testet i tre brændeovne.

Ifølge denne undersøgelse medfører træbriketter partikelemissioner, der i nogle tilfælde er 2-3 gange højere end emissioner fra almindeligt brænde, dog viste testen for den ene af de tre brændeovne, der indgik i testen, ingen signifikant forskel i emissionerne fra briketter og brænde. I undersøgelsen indgik også test med barkbriketter, og her gav alle test entydigt en markant større emission af partikler.