Fyr korrekt: Fastbrændselskedler

Nye, automatiske fastbrændselskedler/centralvarmekedler er nemme at fyre op i. Har du en manuel kedel, er der flere aspekter, du kan ændre på, hvis du gerne vil nedbringe forureningen fra din kedel.

Alt efter hvilken centralvarmekedel du har, skal du være opmærksom på forskellige faktorer i forbindelse med fyring. 

Mange automatiske kedler fyres med brænde, flis eller træpiller. Da, der er jævnlig, automatisk påfyring, undgår man, at f.eks. brændkammeret bliver overfyldt.  

Manuelle kedler, hvor der anvendes brænde, kan opdeles i gennemforbrænding, underforbrænding og omvendt forbrænding. Alle kedler bør installeres med en isoleret lagertank, hvor kedlens overskudsvarme kan lagres og benyttes over længere tid. Den anbefalede måde at fyre på for kedler afhænger af typen af kedel, du har:

  • Gennemforbrændingskedel: Det anbefales at benytte top-down (tænd op fra toppen) optænding. Den medfølgende brugervejledning til anlægget bør altid følges. 
  • Underforbrændingskedel: Det anbefales at opstarte fyringen med fint, kløvet træ i bunden, så der etableres et glødelag, der lukker ildkanalen. Den medfølgende brugervejledning til anlægget bør altid følges. 
  • Omvendt forbrændings-/forgasningskedel: Det anbefales at opstarte fyringen med fint, kløvet træ i bunden, så der etableres et glødelag, der lukker ildkanalen. Den medfølgende brugervejledning til anlægget bør altid følges. 

Brændsler

kedler installeret efter 1. januar 2015 må der kun fyres med de typer brændsel, som anlægget efter prøvningsattesten er godkendt til. 

For kedler installeret før 1. janaur 2015 må du fyre med træ og anden biomasse, så længe der ikke er tale om affald. Visse typer træaffald og andet fast biomasseaffald må gerne anvendes som brændsel, hvis det er omfattet af bilag 1 i biomassebekendtgørelsen. Miljøstyrelsen anbefaler, at hvis éns kedel er testet med træpiller, så bør der kun fyres med træpiller og ikke med piller fra anden biomasse end træ. Der kan være sikkerhedsmæssige hensyn at tage i forhold til slitage på kedlen og brandfare ved brug af anden brændsel, end hvad anlægget er godkendt til. 

Ny kedel

Hvis du har en ældre kedel, kan det være en god idé at udskifte den med en ny kedel, da ældre kedler forurener væsentligt mere end nyere kedler. En ny kedel kan være en god investering i forhold til brændselsforbrug og fordeling af varme i ejendommen. 

Kedeltyper

Gennemforbrændingskedel

Gennemforbrænding er karakteriseret ved, at forbrændingsluften bevæger sig nedefra og op gennem brændselslaget. Kedler med gennemforbrænding konstateres at have høje emissioner ved træfyring, uanset om de er nye eller gamle.

Underforbrændingskedel

Underforbrænding er karakteriseret ved, at forbrændingsluften bevæger sig nedefra og bagud gennem glødelaget uden at passere det friske brændselslag.

Omvendt forbrændingskedel

Omvendt forbrænding er karakteriseret ved, at forbrændingsluften bevæger sig fra toppen og nedad gennem glødelaget og ud gennem en spalte i bunden af fyrboksen til et separat forbrændingskammer.