Krav til nyinstallerede brændeovne

Brændeovnsbekendtgørelsen regulerer kravene til nyinstallerede brændeovne og brændekedler. De skal have en høj miljømæssig formåen.

Nyinstallerede brændeovnes og brændekedlers emissionsniveau har været reguleret siden 2008, og der er sket yderligere stramninger i 2015 og 2018. Det betyder, at partikelforureningen i Danmark er faldende, efterhånden som danskerne udskifter deres gamle brændeovne.

Prøvningsattester

Emissionsniveauet skal dokumenteres i en prøvningsattest, som skal følge med brændeovnen.

Læs mere om prøvningsattester

For at reducere partikelforureningen er der også kommet krav til nye skorstene og skorstene, som ændres væsentligt. Læs mere om kravene til skorstene.

Derudover er det vigtigt at dimensionere en ny brændeovn rigtigt i forhold til opvarmningsbehovet.