Målinger

Det er vanskeligt og dyrt at udføre præcise målinger af partikelforurening fra brændeovne.

Der findes en række metoder til måling af partikelforurening fra brændeovne, men de har begrænset anvendelse, da det i praksis ikke er muligt at udføre målinger uden detaljeret planlægning og forberedelse samt væsentlige omkostninger – og selv da støder man ofte på store usikkerheder. 

Røgens farve og lugt

Røgens farve og lugt kan observeres på afstand i vindretningen og er typisk den bedste indikation af, om der sker en forurening på et vist niveau. Der kan dog forekomme lugtgener, uden at der er en tydeligt farvet røgfane. Om røgen er synlig, kan derfor ikke anvendes alene som et kriterium for, om en røggene er væsentlig.