Hvad betyder skorstenen?

Skorstenen har central betydning for en brændeovn – den er motoren, der driver forbrændingen. Er skorstenen ikke i orden, kan den føre til problemer med optænding, røg i stuen, dårlig forbrænding samt forurening og gener for naboerne.

For at fungere ordentligt skal skorstenen have et godt skorstenstræk, den rette højde og den rigtige placering på husets tag. Det er forskelligt fra hus til hus, hvad der i praksis er den bedste løsning.

Årsager til dårligt fungerende skorstene

Det er ofte sådan, at en for lav skorstenshøjde er årsag til, skorstenen fungerer dårligt, Utætheder i skorstenen og en dårligt isoleret skorsten kan også give dårligt skorstenstræk. Endvidere kan der i et hus, der er meget tæt og ikke har tilstrækkelig ventilation, opstå problemer med lufttilførslen til brændeovnen, fordi der ikke kommer luft nok ind til forbrændingen.

Krav fra kommunen til brændeovnsejere

Brændeovnsejere kan blive mødt med krav fra kommunen om at ændre og forhøje skorstenen, hvis kommunen konstaterer væsentlig forurening eller ulempe fra brændeovnen. Det kan fx være, hvis der bliver klaget over røgnedslag eller lugt fra brændefyring. Læs om reglerne for at fyre med brændeovn.

Skorstensfejerens godkendelse

Skorstensfejeren skal syne og godkende alle nye skorstene og fyringsanlæg i forhold til de brandtekniske aspekter og sikkerhed. Skorstensfejerens godkendelse dækker derfor ikke skorstenstræk og røgspredning. Læs mere om reglerne for skorstene og anbefalinger, når du køber ny brændeovn