Er du køber af hus med brændeovn?

Tjek din brændeovn, når du køber bolig

En gammel brændeovn forurener op til fem gange så meget som en moderne brændeovn. Jo mere moderne en model er, jo bedre er det for miljøet og også for din sundhed.

Derfor blev du som boligkøber fra den 1. august 2021 forpligtet til at oplyse, om der står en brændeovn eller en pejseindsats i den bolig, du har købt.

Indberetning af oplysninger om produktionsåret skal ske i forbindelse med tinglysningen af skødet. Det skal ske digitalt via www.tinglysning.dk. Efter tinglysningen modtager du et brev fra Miljøstyrelsen via Digital Post. Brevet fra Miljøstyrelsen indeholder information om mulighederne for at dokumentere ovnens alder og skal besvares inden 6 eller 12 måneder.

 

Skift eller skrot en gammel ovn?

Hvis ovnen er produceret før 2003, blev det lovpligtigt fra den 1. august 2021 at skifte eller skrotte brændeovnen eller pejseindsatsen. Det skal ske senest 12 måneder efter, du har overtaget boligen. Og du skal have indberettet dette digitalt til Miljøstyrelsen via det brev, du modtager med Digital Post.

Der er en række undtagelser fra dette krav, som du kan læse om længere nede på siden.

Der er i alt ca. 700.000 brændeovne i Danmark. Ca. 260.000 af dem skønnes at være produceret før 2003.

Bemærk i øvrigt, at skrotningspuljen er opbrugt, og det derfor ikke længere er muligt at søge om skrotningspræmie. 

Jeg har købt bolig med en brændeovn produceret efter 1. januar 2003

Hvis boligen indeholder en brændeovn fra efter 1. januar 2003, skal du som ny boligejer dokumentere brændeovnens alder. Det kan du gøre ved at indsende:

• en prøvningsattest eller
• dokumentation for svanemærkning eller
• Miljøstyrelsens erklæring om vurdering af produktionsåret underskrevet af skorstensfejeren eller en anden fagperson eller
• en såkaldt overensstemmelsesvurdering.

Dokumentationen skal indsendes inden for 6 måneder efter, du har overtaget boligen. Dokumentationen skal sendes til Miljøtyrelsen via brevet, du modtager med Digital Post kort efter tinglysningen. Se eksempel på en prøvningsattest og skabelonen til Miljøstyrelsens erklæring.  Se listen over svanemærkede brændeovne og den historiske liste over tidligere svanemærkede brændeovne

Du kan læse mere om dokumentationsmulighederne her.

Jeg har købt bolig med en brændeovn produceret før 1. januar 2003

Du skal senest 12 måneder efter, du har overtaget boligen, have udskiftet eller nedlagt brændeovnen. Og du skal have indberettet dette digitalt til Miljøstyrelsen via det brev, du modtager med Digital Post.

Du kan læse mere om, hvordan du udskifter eller nedlægger en brændeovn eller pejseindsats her

Husk at oplyse Miljøstyrelsen når brændeovnen og/eller pejseindsatsen er blevet udskiftet eller nedlagt.

Hvis du ønsker at udskifte din brændeovn

Bemærk at der kan være forlænget leveringstid på køb af nye brændeovne og pejseindsatse. Hvis du planlægger at købe en ny brændeovn eller pejseindsats, bør du kontakte en forhandler i god tid.

Kan du ikke få din brændeovn eller pejseindsats leveret inden din frist, anbefaler Miljøstyrelsen, at du undersøger leveringstider på andre brændeovne og pejseindsatse og evt. ændrer din ordre.

Når du ikke at modtage den bestilte brændeovn og/eller pejseindsats inden din frists udløb, kan du nedlægge den gamle brændeovn og/eller pejseindsats ved at frakoble fyringsanlægget fra skorstenen og installere en ny, når denne leveres.

Jeg kender ikke alderen på brændeovnen

Du kan kontakte din skorstensfejer og evt. sælger af boligen i forbindelse med at fastslå produktionsåret for din brændeovn. 

Undersøg brændeovnen

Det er ikke altid nemt at finde ud af, hvor gammel en brændeovn er. Især hvis den er fra før 2008, hvor man indførte krav om prøvningsattester for alle nye brændeovne.

Kender du ikke produktionsåret for din brændeovn, skal du indsende Miljøstyrelsens erklæring om vurdering af produktionsåret til Miljøstyrelsen. Erklæringen skal være underskrevet af skorstensfejeren, brændeovnsproducenten eller en anden fagperson. Når du sender erklæringen ind til Miljøstyrelsen, skal du vedhæfte relevante dokumenter og/eller billeder, der dokumenterer vurderingen i erklæringen. Du skal senest 6 måneder efter overtagelse af boligen indsende Miljøstyrelsens erklæring via brevet, du modtager via Digital Post kort efter tinglysningen. 

Du kan læse mere om, hvilken type dokumentation du skal anvende, når brændeovnens eller pejseindsatsens produktionsår er ukendt.

Hvis du ønsker at udskifte din brændeovn eller pejseindsats, skal du være opmærksom på, at der kan være lang leveringstid på køb af ny brændeovn og/eller pejseindsats. Miljøstyrelsen opfordrer derfor til at bestille en ny brændeovn eller pejseindsats i god tid. Kan du ikke få din brændeovn eller pejseindsats leveret inden din frist, anbefaler Miljøstyrelsen, at du undersøger leveringsmuligheder på andre brændeovne og pejseindsatse og evt. ændrer din ordre.

Hvad sker der, hvis du ikke overholder reglerne i ejerskifteordningen?

Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn. Miljøstyrelsen vil i første omgang indskærpe, at du skal leve op til kravene om indberetning af oplysninger om brændeovnen inden for 12 måneder efter overtagelse af boligen. Derefter kan Miljøstyrelsen pålægge dig ugentlige administrative tvangsbøder. I sidste ende kan forholdet blive politianmeldt. 

Fyringsanlæg og ejerskifter som ikke er omfattet af ordningen

Disse brændeovne er ikke omfattet af ordningen

Ejerskifteordningen gælder for ”visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW i form af brændeovne og pejseindsatse”. En række såkaldte fyringsanlæg er ikke omfattet af ejerskifteordningen. Dette gør sig gældende for:

 1. Antikke brændeovne produceret før 1920
 2. Brændekedler
 3. Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger
 4. Brændekomfurer opbygget på stedet
 5. Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver væsentlige konstruktionsmæssige ændringer omkring fyringsanlægget
 6. Halmfyr
 7. Kakkelovne
 8. Masseovne
 9. Pillefyr
 10. Åbne ildsteder/pejse

Derudover er brændeovne med vandtank og pilleovne, der udelukkende fyres med piller, ikke omfattet af ejerskifteordningen. 

 

Disse ejerskifter er ikke omfattet af ordningen

En række ejerskifter er ikke omfattet af ordningen. Du skal derfor ikke skifte din brændeovn eller pejseindsats ud, hvis:

 • Ejerskiftet sker fordi din ægtefælle er død, og at du derefter vil sidde i et uskiftet bo
 • Ejerskiftet sker ved, at din ægtefælle køber boligen ved skilsmisse
 • Ejerskiftet sker ved, at du sælger din del af boligen til en anden tinglyst medejer
 • Ejerskifte, hvor du sælger din kolonihave eller din andelsbolig
 • Ejerskifte, hvor boligkøber er en juridisk person (f.eks. et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (ApS), et interessentskab (I/S) eller en forening, en fond eller en stiftelse).