Indeklimaet - luften hjemme hos dig selv

Brændefyring kan føre til øget luftforurening i luften indendørs. Væsentlige kilder i indeklimaet i forhold til partikelforurening er cigaretrygning, stearinlys og mados. Det bedste råd for at opnå et godt indeklima er at lufte ud.

Brændefyring kan føre til øget luftforurening i luften indendørs, hjemme hos dig selv. Af hensyn til indeklimaet bør man derfor altid passe på med at åbne ovnlågen hurtigt, da det kan øge udslippet af røg til rummet. Det samme gælder, hvis du åbner lågen, mens der stadig er flammer. Vent med at lægge nyt brænde på, til der kun er gløder.

Under alle omstændigheder er det bedste råd i forhold til at opretholde et godt indeklima i hjemmet at lufte ud samt bruge emhætten i køkkenet.

Væsentlige kilder i indeklimaet

De væsentligste kilder i indeklimaet i forhold til partikelforurening er stearinlys og mados, når man ser bort fra cigaretrygning. Det er dokumenteret i en undersøgelse foretaget af Danmarks Tekniske Universitet fra 2013, hvor forskere kortlagde kvaliteten af indeklimaet i 56 danske ikke-ryger hjem. Brændeovne var dog ikke en del af denne undersøgelse.

Miljøstyrelsen anbefaler, at du ved brændeovnsfyring lufter ud på linje med anbefalingerne vedrørende stearinlys og os fra madlavning, særligt når du tænder op og lægger nyt brænde på.

Generelt er der ikke megen viden om effekten af brændeovnsfyring på indeklimaet eller om effekter på helbredet, se også Undersøgelser af helbredseffekter af brænderøg i indemiljøet.

Problemer i huse med mekanisk ventilation

En undersøgelse foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut viser, at brug af brændeovne i nye huse let kan give anledning til udslip af partikler til indemiljøet, og at forureningen primært opstår, når man tænder op og lægger nyt brænde i ovnen, dvs. når lågen er åben. Forureningen forekommer især i huse med mekanisk ventilation, hvor skorstenstrækket ikke kan fungere pga. det undertryk, som ventilationssystemet kan skabe i forbindelse med luftskiftet.

Målingerne viste også, at det kunne lade sig gøre at bruge en brændeovn, uden at der slap partikler ud i stuen, men kun når der var tale om korrekt optænding.

Kilder: 

Bekö G, Weschler .J, Wierzbick, A, KarottkiDG, Toftum J, Loft S, Clausen G. Ultrafine particles: Exposure and source apportionment in 56 Danish homes. Environmental Science and Technology 2013;47:10240-48.

Boligopvarmning ved Brændefyring, Miljøstyrelsen, Miljøprojekt 1435, 2012