Til dig der oplever problemer med røg fra brændeovne og andre fyringsanlæg

Hvis du føler dig generet af røg fra brændeovne og andre fyringsanlæg, kan du her få et overblik over miljøreglerne på området. Du kan også få information om mulighederne for at gøre noget ved problemet.

Oplever du at være generet af røg fra brændeovne og andre fyringsanlæg, bør du starte med at tale med den nabo, der forurener. Det er tit den letteste vej til at gøre noget ved problemet.

Kommunen tager sig af klager over røg fra fyringsanlæg

Hvis det ikke giver resultat, kan du kontakte din kommune. Kommunen, du er bosat i, er miljømyndigheden i forhold til lokale røggener. Det betyder, at det er kommunens teknik- og miljøforvaltning, der tager sig af klager over røg.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med grænseværdier

Miljøstyrelsen står for at føre tilsyn med, at brændeovne og andre fyringsanlæg til fast brændsel, der er tilsluttet, efter brændeovnsbekendtgørelsen trådte i kraft, lever op til fastsatte grænseværdier for emissioner.

Overblik over lovgrundlaget

Luftforureningen fra brændeovne og andre fyringsanlæg til fast brændsel er reguleret i flere bestemmelser, som udgør lovgrundlaget for kommunens tilsyn med fyringsanlæg. Du kan finde links til de relevante bekendtgørelser i boksen nederst på siden her. Læs også mere om reglerne i boksen nedenfor. 

750.000 brændeovne i Danmark

Det svarer til, at hver tredje husstand har en brændeovn.

Læs mere