Brændefyring belaster miljøet

Brændefyring udleder flere forurenende stoffer til luften og er den største danske kilde til partikelforurening

Brændeovne og brændekedler udleder partikler og en række forurenede stoffer som tjærestoffer (også kaldet PAH), dioxiner og flygtige organiske forbindelser (også kaldet VOC). Alle disse stoffer er skadelige for miljøet, og brændeovne og brændekedler er den største danske kilde til partikelforurening.

I 2019 var omkring 60% af partikeludledningerne fra ikke-industriel forbrænding, og 52% fra boligopvarmning, vurderer DCE (Aarhus Universitet) iLuftkvalitetsrapporten 2020

 miljøtilstand.dk uddybes der yderligere om sundheds- og miljøeffekten fra luftforureningen i Danmark.