Findes der tekniske løsninger?

Der findes filtre og andre teknologier på markedet til eftermontering på eksisterende brændeovne. Disse teknologier kan fjerne nogle partikler i røgen.

Der findes filtre og andre teknologier på markedet til eftermontering på eksisterende brændeovne. Disse teknologier kan fjerne nogle partikler i røgen, men langt fra dem alle.

Test af fem filtre i dansk undersøgelse

Fra 2008-2010 blev fem forskellige røgrensningsteknologier testet i et projekt finansieret af Miljøstyrelsen. Den overordnede konklusion var, at forureningen fra brændeovne og -kedler, der er ældre end 10 år, reduceres langt mere effektivt ved at udskifte dem med nye godkendte brændeovne/brændekedler – fremfor at installere en af de afprøvede rensningsteknologier.

Dette udelukker ikke, at der i fremtiden dukker nye filter- eller andre teknologier op, der mere effektivt kan afhjælpe røggenerne.

De mest effektive tekniske løsninger

Generelt er de bedste tekniske løsninger til at reducere forureningen fra gamle brændeovne og fastbrændselskedler følgende:

  • at udskifte gamle brændeovne og gamle fastbrændselskedler til nye
  • at skifte opvarmningsform til en mindre forurenende energikilde end fast brændsel, fx en varmepumpe, naturgas eller fjernvarme
  • at reducere behovet for opvarmning i boligen ved at efterisolere, udskifte vinduer med mere

Læs mere om forskellige tekniske løsninger til eksisterende brændeovne.