Det må du ikke fyre med

Det er ulovligt at fyre med affald, herunder affaldstræ, i brændeovne. Affald skal afbrændes i dertil godkendte anlæg.

En af de væsentligste kilder til forurening fra brændeovnsrøg er, at nogle brændeovnsejere fyrer med forkert brændsel – blandt andet med affald. Resttræ, f.eks. resten af en spånplade, er også affald. Det er ulovligt at fyre med affald, og kommunen har mulighed for at gribe ind over for det, hvis det forekommer.

Her er en oversigt over, hvad du ikke må fyre med. Listen er ikke udtømmende:

  • bemalet træ
  • imprægneret træ
  • spånplader
  • MDF-plader
  • paller
  • husholdningsaffald
  • byggeaffald
  • træ med rester af maling, lim, lak, imprægnering, folie, laminat, søm, skruer osv.

Det er heller ikke lovligt at fyre med aviser og reklamer. Aviser kan dog bruges til optænding.