Forhold dig til røgen

Når der er gang i brændeovnen efter optændingsfasen, bør du gå udenfor og tjekke røgen. Den skal være næsten usynlig, når den kommer op af skorstenen.

Røgen afspejler, hvor god eller dårlig forbrændingen i din brændeovn er. En god brændeovn med en god skorsten vil, hvis den bruges korrekt, sende næsten usynlig røg op i luften, hvor den kan spredes for vinden. I optændingsfasen kan det være vanskeligt at opnå næsten usynlig røg, da temperaturen i brændeovnen ikke er tilstrækkelig høj til at sikre en god forbrænding. Du kan dog optimere processen ved at tænde op i toppen af brændet.

Mørk røg er tegn på dårlig forbrænding

Er røgen mørk i farven, er det tegn på dårlig forbrænding. Synlig mørk røg fra en brændeovn betyder sod og sundhedsskadelige partikler og ofte lugt i det område, du bor i.

Usynlig røg er altså et tegn på bedre forbrænding end mørk eller sort røg. Jo mindre sort røgen er, des færre partikler. Usynlig røg er dog ikke det samme som, at der ikke udsendes partikler, og selv om røgen er usynlig, kan den stadig lugte.

Lugtgener fra røgen

Lugten i brænderøg skabes af de uforbrændte flygtige organiske stoffer, der findes i røgen. Lugten er ikke i sig selv forbundet med øget helbredsrisiko, mens røgen er det, hvis der er mange partikler i den. Lugten kan være meget generende.

At tjekke røgen er således en nem måde til selv at kontrollere, om du fyrer fornuftigt.

Kommunen kan gribe ind ved synlig eller lugtende røg på vedvarende basis

Hvis røgen fra din eller din nabos kedel er synlig eller lugtende på vedvarende basis, kan kommunen gribe ind – enten på eget initiativ eller på basis af en henvendelse fra en borger. Oplever du gener fra en nabo, kan du læse mere om, hvordan du bedst håndterer situationen