Lugtmålinger

Erfaringer med lugtmålinger af brændeovnsrøg viser, at de er vanskelige at foretage, så de er retvisende, fordi man kun får registreret lugten på et bestemt tidspunkt og på et bestemt sted. Desuden er det dyrt at få analyseret resultaterne. Miljøstyrelsen anbefaler derfor ikke måling af lugtkoncentrationen i forbindelse med sager, hvor naboer har henvendt sig til kommunen om røggener.

Begrænset gevinst ved at udtage og analysere en lugtprøve

Gevinsten ved at udtage og analysere en lugtprøve kan altså være yderst begrænset. Det er langt mere hensigtsmæssigt, at kommunen foretager en direkte observation og vurdering af lugten på stedet.

Mørk røg og kraftig lugt

Generelt er det rimeligt at antage, at hvis røgen er mørk, og der er en kraftig lugt, er der sandsynligvis en relativt høj koncentration af partikler, sod, kulilte (CO), tjærestoffer (PAH), uforbrændte gasser med videre. Der kan dog være generende lugt, selv om der ikke er kraftig mørk røg eller røgen måske er helt usynlig.